HR EN

Grad Koprivnica

Za snažniju obitelj

Projekt Za snažniju obitelj unaprijedio uslugu DV Tratinčica

U siječnju 2022. započela je provedba projekta “Za snažniju obitelj“, UP.02.2.16.0160, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ukupna vrijednost dobivenih bespovratnih sredstava je 159.198,54 eura. Cilj projekta „Za snažniju obitelj“ je unaprijediti usluge Dječjeg vtića Tratinčica Koprivnica za obitelji s djecom rane i predškolske dobi sa svrhom omogućavanja lakšeg usklađivanja poslovnog i obiteljskog života kroz produljenje radnog vremena uvođenjem posebnih odgojno-obrazovnih programa.

Ovim projektom produljeno je radno vrijeme vrtića što uvelike olakšava usklađivanje poslovnog i obiteljskog života građana Koprivnice. Produljeni rad se provodi u 5 objekata vrtića na području grada čime se osigurala ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece. U svrhu kvalitetnog provođenja vremena u produljenom radnom vremenu vrtića, organizirani su slijedeći posebni programi:

  1. Program s potencijalno darovitom s djecom – Lumenkići
  2. Poseban program folklorne i glazbene igraonice
  3. Kompenzacijski cjeloviti kraći program za djecu iz socijalno i kulturno depriviranih obitelji
  4. Preventivni program – rana intervencija specifičnih teškoća u učenju: disleksije i disgrafije – Slovkići
  5. Program rada s roditeljima djece rane i predškolske dobi pod nazivom – Rastimo zajedno
  6. Program predškole

Gotovo svi navedeni programi su i do početka projekta bili dostupni korisnicima, no uz dodatno plaćanje. Novost je Kompenzacijski program  koji  uključuje djecu iz deprivirajućih socijalnih sredina koja ne mogu plaćati vrtić te djecu drugog materijeg jezika. Na ovaj način se djecu uključuje u cjeloviti kraći program te su obuhvaćena barem nekim oblikom obrazovanja. Usporedo se kroz rad s roditeljima u programu podrške roditeljstvu Rastimo zajedno, nastoji senzibilizirati iste za kontinuirani upis djece u redoviti odgojno – obrazovni rad. Kroz programe Rastimo zajedno i Rastimo zajedno za roditelje djece s teškoćama u razvoju pruža se podrška roditeljima i osnažuje ih se u njihovoj roditeljskoj ulozi.

Izvođenjem navedenih posebnih programa u produljenom radnom vremenu vrtića osiguravaju se uvjeti za optimalan djetetov razvoj  te se olakšava dostupnost takvih posebnih programa koji su često nepriuštivi djeci iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa. Ovaj projekt pridonosi ostvarenju ciljeva strategija: Europa 2020. u dijelu borbe protiv socijalne isključenosti i siromaštva. Izvođenjem posebnih programa povećali su se različiti suvremeni pristupi u radu s djecom urednog razvoja i s djecom s teškoćama u razvoju. Obogaćivanjem produljenog redovnog rada dodatnim programima doprinosi se razvoju specifičnih kompetencija kod djece, osigurava se dostupnost besplatnih programa, odnosno ravnomjernija i veća obuhvaćenost djece. Unaprjeđenjem usluga vrtića djeci je omogućena socijalna uključenost i kvalitetniji razvoj dok se njihovim roditeljima daje sigurnost da su im djeca adekvatno zbrinuta i na sigurnom.

Važan dio projekta čine i stručna usavršavanja i obrazovanje odgojitelja i stručnih suradnika koji su suočeni s brojnim izazovima u radu te moraju redovito stjecati suvremene kompetencije kako  bi na te izazove adekvatno odgovorili te time pridonijeli unaprjeđenju kvalitete usluga za djecu te poboljšanju kognitivnog i društvenog razvoja djece. Provedene edukacije su bile usmjerene prema dugoročnom stvaranju otpornosti djece na stresne životne čimbenike, te stvaranje još kvalitenijeg odgojno-obrazovnog okruženja usmjerenog na dijete. Teme provedenih edukacija su bile „Rad se djecom na projektima“ te „Odgojno-obrazovne procesne teme“. Stečenim znanjem tijekom edukacija odgojitelji i stručni suradnici su ojačali profesionalne kompetencije pomoću kojih stiću bolji uvid u karakteristike djece, bolje prepoznavanje vještina kod djece te dodatna znanja i kompetencije u jačanju otpornosti djece na stresne životne uvjete. Stekli su dodatna znanja u osmišljavanju i provođenju individualnih i grupnih programa, vještine u o pravilnom usmjeravanju djece s teškoćama u razvoju što sve zajedno povećava kvalitetu redovnih i posebnih programa, a time unaprjeđuje usluge vrtića.

Projektom je napravljen iskorak kako bi se stvorili još bolji uvjeti za održivost razvoja rada Vrtića, stimulativne okoline te odgovarajuće institucionalne podrške s ciljem na ostvarivanje maksimalnih potencijala djece polaznika Vrtića, kao i ravnotežu  poslovnog i obiteljskog života djece i njihovih roditelja.

Osim dodatnih zapošljavanja iz projekta smo financirali kupnju novog namještaja za jednu skupinu objekta Ivančica te kupnju didaktike te tri pametne ploče koje su unaprijedile odgojno-obrazovni rad u našim objektima te prilika djeci za upoznavanje i rad s modernim tehnologijama

Projekt „Za snažniju obitelj“ završava u rujnu 2023. godine.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice