HR EN

Grad Koprivnica

Press konferencija o Sustavnom gospodarenju energijom u gradovima

U ponedjeljak, 28. svibnja 2007. godine gradonačelnik Zvonimir Mršić, vijećnica gospođa Helena Hećimović i predstavnica UNDP-a gospođa Sandra Magajne održali su press konferenciju povodom potpisivanja pisma namjere o pripremi i provedbi projekta "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima", i primjene mjera energetske efikasnosti u zgradama i objektima u vlasništvu Grada Koprivnice. Također su najavili sudjelovanje Grada Koprivnice u događanjima koja su pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva planirana za Dan zaštite okoliša 05.06.2007. godine.

Glavni cilj projekta je uvođenje sustavnog i kontinuiranog gospodarenja energijom na razini grada. Sukladno tome jedan od rezultata projekta bit će i uspostavljanje Ureda za gospodarenje energijom u Gradu Koprivnici, koji će biti zadužen za praćenje potrošnje energenata u zgradama i objektima u vlasništvu grada te se brinuti da potrošnja energije bude najniža moguća.

U sklopu projekta potrebno je organizirati i EE info centar (info centar energetske efikasnosti) koji bi bio zadužen za informiranje građana o mogućnostima primjene energetski efikasnih uređaja i tehnologija u kućanstvima. Pružanjem energetskih savjeta građanima, grad i građani bi imali višestruke koristi:

 • građani bi se educirali i postajali ekološki svjesniji,
 • besplatnim korisnim savjetima smanjili bi troškove za energente i bez dodatnih ulaganja, a građani bi saznali uz kolika ulaganja mogu još dodatno štediti energiju
 • građani bi kvalitetnije živjeli: domovi bi bili udobniji, a režijski troškovi manji
 • sa smanjenom potrošnjom energije smanjuje se i emisija stakleničkih plinova i ostalih po okoliš štetnih tvari
 • potaknule bi se investicije i nova radna mjesta u području energetske efikasnosti i zaštite okoliša

 

U sklopu projekta u Gradu Koprivnici bit će:

 1. Provedene energetske ocjene svih objekata u vlasništvu grada koje već nisu provedene u sklopu suradnje s nekom drugom tvrtkom
 2. Uveden moderan informatički sustav za gospodarenje energijom kojim će se prikupljati i analizirati podaci o potrošnji energenata
 3. Uspostavljen Ured za gospodarenje energijom
 4. Osnovan info centar energetske efikasnosti

 

Energetskom ocjenom bit će obuhvaćeni svi objekti u vlasništvu grada koji nisu obuhvaćeni dosadašnjim projektima koje provode Grad Koprivnica, kao što su:

 • Sportski objekti
 • Ustanove u kulturi
 • Škole i vrtići
 • Gradska vijećnica
 • Komunalna poduzeća
 • Stanovi u vlasništvu grada

 

Rezultati realizacije projekta:

 • Uvođenje koncepta sustavnog i kontinuiranog gospodarenja energijom na razini grada
 • Instalacija modernog informatičkog sustava koji je osnovni alat gospodarenje energijom, te prikupljanje i analizu podataka o potrošnji energije
 • Formiranje baze podataka s informacijama o svim objektima u vlasništvu grada
 • Uspostava Ureda za gospodarenje energijom
 • Uspostava EE info centra
 • Realizacija projekata za primjenu energetski efikasnih mjera što vodi ka značajnim uštedama energije i vode, te u konačnici značajnom smanjenju troškova.
 • Na objektima gdje se pokažu povoljni ekonomski pokazatelji i rok povrata investicije iz postignutih ušteda, može se bilo u suradnji s HEP ESCO-om (po metodi Investment Grade Energy Audit), bilo na drugi način pristupit izradi investicijske studije te realizaciji mjera za smanjenje potrošnje energije (povećanja energetske efikasnosti).

Grad Koprivnica i UNDP projekt će promovirati na obilježavanju Svjetskog dana zaštite okoliša 5. lipnja u Koprivnici kada će se i građani na štandovima na Zrinskom trgu moći informirati o mogućnostima energetske efikasnosti u svojim domovima.

 

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy