HR EN

Grad Koprivnica

Predstavljena nova kulturna web stranica Grada Koprivnice

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice, Javni poziv za isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice i predstavljanje nove kulturne web stranice(cooltura-kc.hr), bile su teme današnje konferencije za medije koja se održala u Gradskoj upravi.

“Opći cilj Javnog poziva je omogućiti kvalitetniji, sadržajniji i bogatiji kulturni život građanima Koprivnice pružanjem financijske potpore programima i projektima na području Grada Koprivnice, a u smislu zadovoljavanja javnih potreba u kulturi. Veći naglasak stavlja se na programe i projekte koji imaju kontinuirani rast kulturnih sadržaja i aktivnosti u lokalnoj zajednici kao i na programe i projekte koji građanima grada Koprivnice i posjetiocima nude cjelogodišnje kulturne sadržaje”, rekao je gradonačelnik Mišel Jakšić.

Financirat će se nakladnička djelatnost, dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura, audiovizualna djelatnost, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalna umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam i transverzalna područja.

Javni poziv objavljen je na web stranici Grada Koprivnice. Pozivaju se svi zainteresirani prijavitelji da prije prijave pročitaju Upute za prijavitelje. Prijave će se zaprimati putem online mrežne stranice Grada Koprivnice www.cooltura-kc.hr i u papirnatom obliku na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica.

Što se tiče Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Gradonačelnik Grada Koprivnice raspisati će Javni poziv za isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice.

“Kulturno vijeće Grada Koprivnice osnovat će se radi kontinuiranog praćenja i razmatranja stanja u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, davanja prijedloga za poticanje umjetničkog i kulturnog razvitka i unaprjeđenja, predlaganja kulturnih politika i mjera za njihovo provođenje, stručnih podloga i mišljenja te obavljanja i drugih poslova sukladno Zakonu”, kazala je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž te napomenula kako će Kulturno vijeće imati pet članova.

Na Javni poziv mogu se javiti umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

Na kraju konferencije, medijima je predstavljena nova kulturna web stranica Grada Koprivnice.

U gradu Koprivnici vidljivo je povećanje kulturnih događanja i kulturnih sadržaja. Ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge u kulturi, umjetnici i kreativna i kulturna industrija realiziraju sve veći broj projekata i aktivnosti na kojima se okuplja, prisustvuje i sudjeluje sve veći broj građana Koprivnice, ali i šire.

“Radi veće dostupnosti i informiranosti o brojnim svakodnevnim novostima, građanima želimo omogućiti jednostavniji pregled kulturnih događanja i sadržaja na jednom mjestu”, zaključila je zamjenica Ostriž.

Konferenciji su uime Grada Koprivnice prisustvovali i pročelnici Ana Mlinarić i Dario Jembrek.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice