Predstavljena Monografija autorice dr.sc. Tajane Sekelj Ivančan „Podravina u ranom srednjem vijeku“


Objavljeno: 09.03.2012 — Pregledano: 1.540 puta

Monografija autorice dr.sc. Tajane Sekelj Ivančan „Podravina u ranom srednjem vijeku“ danas je predstavljena u Gradskoj vijećnici.

Predstavljanju ove vrijedne knjige ispred Grada Koprivnice prisustvovale su savjetnica obnašateljice dužnosti gradonačelnika, zamjenice gradonačelnika Helena Hećimović i Gradska vijećnica  Anica Desnica koja je u ime obnašateljice dužnosti gradonačelnika, zamjenice gradonačelnika Vesne Želježnjak, pozdravila sve nazočne.

 O knjizi su govorili prof.dr.sc. Željko Tomčić (glavni urednik), dr.sc. Željko Demo (recenzent), dr.sc. Goranka Lipovac Vrkljan (izvršna urednica) i na kraju autorica dr.sc. Tajana Sekelj Ivančan.

Riječ je o drugom svesku znanstvene edicije Monografije Instituta za arheologiju koji je rezultat višegodišnjih upornih znanstveno-istraživačkih nastojanja autorice dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan. U knjizi se nalaze rezultati arheoloških istraživanja na području sela Torčec u Podavini, koja je kontinuirano provodio Institut za arheologiju od 2002. do 2008. godine. Vrlo je važno naglasiti i da je sva istražena i objavljena arheološka građa s terenskom dokumentacijom trajno pohranjena u Podravini, području iz koje potječe, u Muzeju grada Koprivnice.

Izdavač monografije je Institut za arheologiju u Zagrebu. Tisak monografije „Podravina u ranom srednjem vijeku“ uz  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta jednim dijelom sufinancirao je i Grad Koprivnica. Tisak je obavila tiskara „Baltazar“, a tiskana je na A4 formatu  u 550 primjeraka i na ukupno 426 stranica.

Autorica monografija dr.sc. Tajana Sekelj Ivančan između ostalog zahvalila se Gradu Koprivnici  što je podržavao ovaj projekt od samog početka te financijski potpomogao njegovu realizaciju, a naročito na velikoj podršci u završnoj fazi, u participiranju dijela troškova tiska monografije.

Sažetak o knjizi:

U knjizi se daju rezultati sustavnih arheoloških iskopavanja u okolici mjesta Torčec u Podravini, provedenih u razdoblju od 2002. do 2008. godine kojom prigodom je istraživano pet položaja i to Prečno Pole I, Blaževo Pole 6, Ledine, Pod Gucak i Rudičevo. U prvim poglavljima daje se pregled dosadašnjih arheoloških iskopavanja ranosrednjovjekovnih naselja u Podravini. S obzirom na skromna saznanja o ranosrednjovjekovnom životu ruralne zajednice u sjevernoj Hrvatskoj, poduzeta su sustavna iskopavanja u okolici mjesta Torčec. Arheološkim istraživanjima otkriveni nepokretni nalazi su katalogizirani i donose se svi prikupljeni mjerodavni podaci za svaki pojedinačni objekt. Prije svega, to su prepoznati kvadratični stambeni objekti, ognjišta, peći i druge tvorevine iz širokog vremenskog razdoblja ranoga srednjega vijeka od druge polovine 6. stoljeća pa sve do kraja 13. i početka 14. stoljeća. Analizirani su svi pokretni nalazi, od kojih u znatnoj mjeri prevladavaju ulomci keramičkih posuda. Na temelju analogija sa širokog europskog područja nalazi su razvrstani u pet faza naseljavanja Torčeca tijekom srednjeg vijeka, te potkrijepljeni radiokarbonskim apsolutnim datumima. Promatraju se razlike i sličnosti u nepokretnim i pokretnim nalazima kroz spomenute kronološke faze te promjene u strukturi naselja. Na kraju, u zadnjem poglavlju i zaključku daje se pregled svih ranosrednjovjekovnih nalaza i nalazišta u Podravini unutar pojedinih prepoznatih torčanskih faza naseljavanja u kontekstu povijesnih zbivanja. Kako je tijekom istog razdoblja (2002-2008) provedeno arheološko iskopavanje i na nekoliko kasnosrednjovjekovnih položaja u Torčecu, u manjem poglavlju (Tajana Sekelj Ivančan, Tatjana Tkalčec) daje se kratak pregled ranije objavljenih spomenutih istraživanja kako bi se dobila slika (kontinuiranog) života sve do današnjih dana. U Dodatku se daju tablični prikazi s kratkim osvrtima na provedene antropološke (Mario Novak, Siniša Krznar), zooarheološke (Snježana Kužir, Tajana Trbojević-Vukičević, Marko Poletto), arheobotaničke (Renata Šoštarić, Vedran Šegota, Metka Culiberg) i konzervatorsko-restauratorske (Damir Doračić) analize prikupljenih nalaza. Sva pokretna građa katalogizirana je (518 kataloških jedinica) i donosi se na slikovnim tablama (1-80). U ovoj monografiji donose se rezultati istraživanja u kojima je prepoznat kontinuitet naseljavanja jedne ruralne mikrocjeline kroz nekoliko stoljeća ranoga srednjeg vijeka s svim svojim karakteristikama.