Predstavljen projekt Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Koprivnica


Objavljeno: 14.06.2017 — Pregledano: 757 puta

U srijedu 16. lipnja u organizaciji Koprivničkih voda održana je konferencija za medije o provedbi projekta Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Koprivnica.

Riječ je o projektu kojim bi se projektirala i rekonstruirala izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje za Grad Koprivnicu, te sustavi odvodnje na području općina Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Rasinja i Sokolovac.

Konferenciji su ispred Grada Koprivnice prisustvovali Mišel Jakšić, gradonačelnik i Ksenija Ostriž, zamjenica gradonačelnika.

Na ovom projektu treba nam partnerstvo svih naših općina, treba nam partnerstvo Koprivničko-križevačke županije. Grad Koprivnica sa svojim tvrtkama je sprema iznijeti projekt, koji znači ne samo puno povučenih sredstava Europske unije, već znači život našim ruralnim krajevima, našim općinama. Naime, bez svega u životu možemo ali bez vode ne. Ne možemo očekivati da će nam ljudi ostajat na selima, da će naseljavati sela i pokretati biznise, OPG-ove ako im za to nije osigurano ono osnovno, a to je komunalna infrastruktura, a upravo najbitnija je voda i odvodnja – rekao je gradonačelnik Mišel Jakšić.

Zadovoljstvo projektom izrazili su i u Koprivničkim vodama.

Za Koprivničke vode ovo je samo nastavak uspješnosti povlačenja sredstava iz EU fondova. Također, ovo za nas znači i da ćemo poboljšati komunalnu infrastrukturu i to unatoč tome što već sada u Koprivnici imamo kvalitetnu mrežu s najmanjim gubitcima – rekao je Josip Pobi, direktor Koprivničkih voda.

Studija izvedivosti se bazira na tome da se kroz nju ishode sva sredstva potrebna za poboljšanje vodno komunalne infrastrukture. Riječ je o poboljšanju postojeće vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje te proširenju sustava odvodnje na okolne općine. Ukupna vrijednost projekta je oko 405 milijuna kuna bez nepredviđenih troškova, a EU sufinanciranje bi iznosilo oko 71 posto.