HR EN

Grad Koprivnica

Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna, održan prijem kod gradonačelnika

„Ljubav djeci prije svega“ ovogodišnja je tema obilježavanja Dječjeg tjedna koji se u organizaciji Saveza društava „Naša djeca“ provodi diljem gradova u Republici Hrvatskoj od 7. do 13 listopada. Ove godine obilježava se i 30 godina Konvencije o pravima djeteta i 20 godina akcije Gradovi i općine – prijatelji djece.

Povodom ovih obljetnica koprivnički je Zrinski trg tijekom današnjeg prijepodneva bio prepun djece iz gradskih dječjih vrtića i nižih razreda osnovnih škola, koji su pripremili raznovrsni plesno – glazbeni program uz poruke literalnog i likovnog sadržaja na spomenutu temu „Ljubav djeci prije svega“.

Sa Zrinskog trga, dječja ozarena lica preselila su u gradsku vijećnicu na tradicionalni prijem kod gradonačelnika Mišela Jakšića. Nakon što im se srdačno zahvalio na dolasku, sa zanimanjem je saslušao sve njihove poruke povodom Dječjeg tjedna, a kasnije i odgovarao na različita mu postavljena pitanja. Sve su to pratile i zamjenica gradonačelnika Melita Samoborec i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ana Mlinarić.

Dječjim tjednom želi se usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te i aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

Cetifikat ISO Cetifikat Energy