HR EN

Grad Koprivnica

Potpisana Europska povelja o lokalnom radu s mladima

Grad Koprivnica, dana 25. siječnja 2021. godine, potpisao je Europsku povelju o lokalnom radu s mladima. U sklopu projekta Europe Goes Local, kojeg uz Hrvatsku provode i 22 druge države članice Europske unije, donesena je i Europska povelja o radu s mladima. Riječ je o dokumentu koji predstavlja referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te služi kao poveznica između politike i prakse rada s mladima.

Iz Povelje:

Cilj Povelje je pridonijeti daljnjem razvoju rada s mladima na lokalnoj razini. U Povelji su navedena načela koja trebaju usmjeravati rad s mladima te smjernice na koji način bi razni aspekti rada s mladima trebali biti ustrojeni kako bi bili u skladu s tim načelima.

Povelja čini zajedničku europsku platformu za nužan dijalog o radu s mladima. Povelja je metodološki alat dostupan svima, a funkcionira kao kontrolna lista s pomoću kojega dionici mogu raspravljati o mjerama koje su potrebne za daljnji razvoj rada s mladima tako da se obuhvate svi aspekti i stajališta te da se rad s mladima izvodi na najbolji i najučinkovitiji način.

EU povelja

Rad s mladima temelji se na vrijednostima, a temeljna načela nalažu da treba:

  • biti temeljen na dobrovoljnom sudjelovanju – na mladima koji su aktivni u radu s mladima vlastitom voljom i motivacijom,
  • biti temeljen na i odgovarati na potrebe, interese, ideje i iskustva mladih iz njihove perspektive te na taj način unijeti dodatnu vrijednost i/ili radost u život,
  • biti osmišljen, organiziran, planiran, pripremljen, proveden i vrednovan zajedno s mladima ili od strane mladih,
  • pridonijeti osobnom i društvenom razvoju mladih s pomoću neformalnog i informalnog učenja,
  • nastojati unaprijediti odlučnost, samostalnost i pristup pravima mladih,
  • usvojiti cjeloviti pristup mladima i pronaći zajedničko stajalište s njima kao sposobnim pojedincima i akterima u vlastitom životu i društvu u cjelini,
  • promicati kritičko razmišljanje i kreativnost te ljudska prava, demokratske vrijednosti i aktivno građanstvo,
  • biti aktivno uključiv i pružiti jednake mogućnosti mladima.

Poveznica za Povelju.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice