HR EN

Grad Koprivnica

Počeli radovi na izgradnji novog Reciklažnog dvorišta u Herešinu

Započeli su radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta u Herešinu. Administrativno će pokrivati područje grada Koprivnice, odnosno naselja Bakovčica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec, a obuhvaća 30.854 stanovnika i 10.848 kućanstava. Prigodom toga, početak radova obišle su zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž i predsjednica Uprave Komunalca Nataša Tetec.

Novo reciklažno dvorište zaista će imati zaista veliku ulogu u održivom gospodarenju otpadom. Osim povećanih kapaciteta i mogućnosti odlaganja postojećih različitih odvojenih vrsta otpada imati ćemo i niz novih mogućnosti od elektroničkog i građevinskog otpada, pesticida, tekućina i sličnog otpada. Ovim novim reciklažnim dvorištem ostvarit ćemo cilj kojeg nam je zadala Europska unija i naša nacionalna legislativa od 60% odvajanja tj. recikliranja postojećeg komunalnog otpada u gradovima u Republici Hrvatskoj“, izjavila je prilikom obilaska radova zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž.

Predmetna lokacija na kojoj je predviđen zahvat, površine je cca 2.702 m2. Ukupna vrijednost projekta je 5.231.962,86 kuna uz odobreno sufinanciranje EU fondova od 85% što iznosi 4.187.015,30 kuna, dok je iznos vlastitih sredstava 738.885,06 kuna.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

Cetifikat ISO Cetifikat Energy