HR EN

Grad Koprivnica

Otvoreni radovi na sanaciji vlage crkve Sv.Andrije u Jagnjedovcu

U ponedjeljak, 09.07.2007. godine, gradonačelnik Zvonimir Mršić otvorio je radove na sanaciji vlage crkve Sv. Andrije u Jagnjedovcu.

Grad Koprivnica je u skladu s Programom zaštite spomenika kulture za 2007. godinu prijavio sanaciju od vlage Crkve sv. Andrije u Jagnjedovcu prema Izvedbenom projektu kojeg je izradio „Kašik“ d.o.o. iz Križevaca za što je Grad Koprivnica utrošio 9.760,00 kuna. Na projektnu dokumentaciju je ishođeno prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

Programom zaštite kulturnih dobara za 2007. godinu odobrena su od strane Ministarstva kulture sredstva u iznosu od 50.000,00 kn. Prema Ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva kulture, dio sredstava će osigurati i Grad Koprivnica. Sredstva će se koristiti namjenski, uz nadzor nadležnog konzervatorskog odjela iz Bjelovara.

Radovi će se izvesti u skladu sa navedenim projektom, a oni obuhvaćaju izvedbu drenaže, odvodnju oborinskih i površinskih voda te sanaciju od kapilarne vlage. Izvođač radova je „SEGRAD“ d.d. iz Đurđevca.

Rok za izvedbu radova je 30 kalendarskih dana. Za navedene radove osiguran je stručni nadzor koji će vršiti Blanka Koričan, ovlašteni inženjer građevine iz Koprivnice.

Vrijednost radova zajedno sa stručnim nadzorom iznosi 142.551,42 kuna (uključen PDV).

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy