HR EN

Grad Koprivnica

Održana posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća

Posljednja ovogodišnja 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, održana je danas, 17. prosinca. Sjednici je prisustvovalo 20 vijećnika od njih 21.

Na samom početku sjednice, na inicijativu vijećnika Antonija Grgića glasovalo se o prijedlogu dopune dnevnog reda točkom vezane uz izgradnju pothodnika, rotora i pješačko-biciklističke staze na koprivničkoj zaobilaznici koja spaja prigradska naselja Starigrad i Draganovec. Većinom glasova ovaj prijedlog je odbijen.

Rasprava je započela točkom pitanja i prijedlozi. U sklopu iste vijećnici su raspravljali o poboljšanju prometne sigurnosti u Štaglincu postavljanjem nove svjetlosne signalizacije, mjerača brzine i pješačkih prijelaza. Od strane gradonačelnika Mišela Jakšića odbačena je teorija da će se nakon izgradnje drugog željezničkog kolosijeka zatvoriti pješačko-cestovni prijelaz u Reki. Raspravljalo se o spremnosti zimske službe za potrebe djelovanja u prigradskim naseljima, o velikom projektu Aglomeracija Koprivnica, o izgradnji studentskog doma u Koprivnici, rekonstrukciji fasada zaštićenih objekata u užem centru grada te o ugovorima s medijskim kućama Grada na svim razinama.

Pod drugom točkom dnevnog reda većinom glasova vijećnika donesene su Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. U sklopu druge točke izglasani su i izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2019. godinu, održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u kulturi i turizmu, javnih potreba u području djelovanja udruga građana, javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu te javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana Grada Koprivnice za 2019. godinu.

Izglasane su i odluke o korištenju prostora mjesnih odbora na području Grada Koprivnice, izmjene i dopune Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice, donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2020. godinu, kao i Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2020. godini. Vijećnici su izglasali i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članica/članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2020. kao i Plan rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2020. godinu.

Od strane vijećnika donesena je Odluka o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva GKP Komunalac d.o.o. kao i izmjena Odluke o osnivanju trgovačkog društva GKP Komunalac d.o.o. Nakon rasprave vijećnici su podržali i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Koprivnice.

Vijećnici su podržali izmjenu Odluke o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice, zatim o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice, kao i o prihvaćanju Plana djelovanja Grada Koprivnice na području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. Donesena je i odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice.

 

 

 

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice