Održana konstituirajuća sjednica novog saziva Vijeća za prevenciju grada Koprivnice


Objavljeno: 05.10.2018 — Pregledano: 151 puta

Dana 5.10.2018. godine, održana je konstituirajuća sjednica  novog saziva Vijeća za prevenciju Grada Koprivnice, radnog tijela Grada osnovanog u svrhu provođenja projekta „Prevencija u lokalnoj zajednici“ sa ciljem organiziranja, koordiniranja i razvijanja programa prevencije kriminaliteta na području Grada Koprivnice kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje tijela vlasti, javnih službi i ustanova zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red i kvalitetu života građana.

Vijeće za prevenciju Grada Koprivnice, broji 11 članova, a osim predstavnika Grada sastavljeno je od predstavnika Policijske postaje Koprivnica, Odbora za obitelj i mlade, Općinskog državnog odvjetništva, Prekršajnog suda, Centra za socijalnu skrb, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije te  osnovnih i srednjih škola na području Grada Koprivnice.

U sklopu dnevnog reda, osim formalnog konstituiranja Vijeća, Policijska postaja Koprivnica prezentirala je problem kažnjivog ponašanja Roma, a Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti predstavio je razvoj programa prevencije poremećaja uzrokovanih prekomjernim pijenjem alkohola. Također, Vijeće za prevenciju  raspravljalo je i  o aktivnostima i mogućim rješenjima vezanim na tu tematiku.