HR EN

Grad Koprivnica

Održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice

U ponedjeljak, 27. lipnja 2022. godine u prostoru Gradske vijećnice održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika, a raspravljalo se o 17 točaka dnevnog reda.

Sjednica je započela prvom točkom dnevnog reda, a to su pitanja i prijedlozi.

Vijećnika Markovića zanimalo je uređenje spoja Ivanjske ulice i Ulice Ante Starčevića, u kojoj je fazi izrada skate parka zanimalo je vijećnika Fabijanca, dok je pitanje o mogućnosti uvođenja izvanredne autobusne linije prema Šoderici, tijekom ljetnog razdoblja, postavio vijećnik Milaković.

S obzirom da smo grad koji je pri vrhu razvrstavanja komunalnog otpada u Hrvatskoj, vijećnika Jeđuda zanimala je mogućnost postavljanja video nadzora kod pojedinih zelenih otoka na području grada, poglavito na Vinici, zbog neodgovornih pojedinaca koji na tim mjestima nepropisno odlažu otpad usprkos postavljenim spomenutim zelenim otocima.

Situacija oko poplavljivanja pothodnika i podvožnjaka kod Podravke prilikom vremenskih neprilika zanimala je vijećnika Mikuleca, a što se tiče uređenja biciklističkih staza i izgradnje biciklističkih rotora zanimala je vijećnike Šempera i Večenaja.

Na sva pitanja vijećnika odgovarao je gradonačelnik Mišel Jakšić.

U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu JVP Koprivnica i VZG Koprivnica. Većinom glasova donesena je Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Koprivničke vode d.o.o. kao i donošenje Odluke o spajanju poslovnih udjela i smanjenju temeljnog kapitala Koprivničkih voda.

Većinom glasova vijećnici su podržali Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu, zatim su jednoglasno prihvatili Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine, a većinom Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.

Većinom glasova doneseni su Zaključci o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2021. godinu. Podržana je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice te Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom.

Vijećnici su jednoglasno podržali Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Koprivnice, kao i Odluku o načinu sazivanja, radu i odlučivanju na zboru građana Grada Koprivnice.

Jednoglasno su prihvaćene Odluke o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica te Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice, polaznike osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2022./2023.

Većinom glasova podržana je Odluka o načinu sazivanja, radu i odlučivanju na zboru građana Grada Koprivnice.

Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o davanju odobrenja OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica za darovanje nekretnina i prihvatu darovanja nekretnina.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice