HR EN

Grad Koprivnica

Održana je 6. sjednica Gradskog vijeća

U ponedjeljak, 31. siječnja 2022. godine u dvorani Doma mladih održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Uz poštivanje svih epidemioloških mjera, sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika, a raspravljalo se o 19 točaka dnevnog reda.

Sjednica je započela prvom točkom dnevnog reda, a to su pitanja i prijedlozi. Vijećnika Fajdetića zanimala je gradonačelnikova potvrda o početku djelomične  provedbe jednosmjenske nastave, dok je vijećnica Peršić Kovač postavila pitanju u vezi obnove ruševne kuće u Esterovoj ulici 19. U kojoj je fazi izgradnja studentskog doma u Kampusu zanimalo je vijećnika Cestara, a vijećnika Jeđuda izgradnja klupskih prostorija NK Močile. Vijećnika Markovića zanimala je prometno sigurnosna situacija na raskrižju Starogradske, Bilogorske i Ulice kraljice Jelene, a vijećnika Šempera situacija oko uređenja prolaza između Starčevićeve i Vargovićeve ulice, koja je inače privatno vlasništvo. Pričalo se i o početku gradnje brze ceste od Križevaca do Vojakovačkog Kloštra kao i njezin eventualni nastavak do Koprivnice. Vijećnicu Lončarek zanimalo je poboljšanje prometno sigurnosne situacije na raskrižju ulica Starogradske i Magdalenske kao i mogućnost izgradnje pješačko-biciklističke staze u Ulici Miklinovec prema nogometnom igralištu. S prometnim problemima nastavio je i vijećnik Fabijanec, i to u vezi uređenja podvožnjaka kod Podravke te oko sigurnosti sudionika u prometu na Varaždinskoj cesti koja je u nadležnosti Hrvatskih cesta. Prvu točku dnevnog reda zaključila je vijećnica Kraljic-Babić s pitanjem oko potrebne adaptacije malog pješačkog mosta preko potoka Koprivnica između ulica Petra Svačića i Matije Gupca.

Na pitanja vijećnika odgovarali su gradonačelnik Mišel Jakšić i pročelnik Tomislav Golubić.

U nastavku sjednice vijećnici su većinom glasova podržali donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice dok su jednoglasno podržali Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice. Jednoglasno je od strane vijećnika donesen Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statutarne odluke o III. Izmjenama Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.

Vijećnici su bili jednoglasni i oko donošenja Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Koprivničke vode društvo s ograničenom odgovornošću kao i oko Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva Koprivničke vode društvo s ograničenom odgovornošću.

Jednoglasno je donesena Odluka o uređenju prometa na području Grada Koprivnice, zatim Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnice za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, kao i donošenje Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja manjeg Urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Većinom glasova vijećnici su podržali Odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice na osnovu kojeg će se nabaviti potrebna školska oprema za novu osnovnu školu na Podolicama.

Svojim su glasovima vijećnici dali podršku donošenju Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice kao i donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2022. godini.

Vijećnici su jednoglasno podržali donošenje Rješenja o razrješenju dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica kao i imenovanje vršiteljice dužnosti iste. Isto tako, doneseno je Rješenje o razrješenju članice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb kao i imenovanje članice iste.

Od strane vijećnika jednoglasno su prihvaćene Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Koprivnice, zatim Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić „Tratinčica“ Koprivnica, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti a prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u programe Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica te pravima i obvezana korisnika usluga.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili donošenje Zaključka o prihvaćanu Izvješća o financiranju troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2021./2022.

Jednoglasno su podržane i posljednje tri točke dnevnog reda. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2021. godinu, kao i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima. Podržana je i Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 435 u katastarskoj općini Herešin te donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju uvjeta za kandidate za članove Upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice