HR EN

Grad Koprivnica

Održana je 5. sjednica Gradskog vijeća – prihvaćen proračun za 2022. godinu u iznosu od 282 milijuna kuna

U četvrtak, 2. prosinca u dvorani Doma mladih održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Pridržavajući se svih epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sjednici je prisustvovalo 17 od ukupno 19 vijećnika, a raspravljalo se o 19 točaka dnevnog reda.

Rasprava je započela točkom pitanja i prijedlozi. Vijećnicu Peršić Kovač zanimala je situacija oko ovogodišnje koprivničke bajke i postavljanja klizališta te oko nadležnosti nad spomenicima biciklu i njihovom održavanju, dok je vijećnik Fajdetić postavio pitanje u vezi rješavanja problema oko smještaja vrtićke djece. Vijećnica Lončarek postavila je pitanje u vezi izgradnje prijelaza preko DC 2 od strane Draganovca prema Radničkoj poslovnoj zoni, a vijećnik Marković založio se za pokretanje inicijative oko nabavke novog bibliobusa. Oko uređenja mjesnog groblja u Reki pitanje je postavila vijećnica Mikulić, a oko korištenja COVID potvrda u javnim ustanovama vijećnik Milaković. Vijećnik Mikulec dao je dva prijedloga. Prvi oko financijske pomoći mladim roditeljima kojima djeca trenutno nisu upisana u vrtić ili obrt za čuvanje djece, a drugi oko izgradnje nove pješačko-biciklističke staze kod Gimnazije od strane Ulice Kneza Domagoja. Zadnje pitanje postavio je vijećnik Cestar u vezi nadležnosti obnove i rekonstrukcije autobusnog kolodvora koji je u zaista lošem stanju. Na sva postavljena pitanja vijećnika odgovarao je gradonačelnik Mišel Jakšić.

U nastavku sjednice, većinom glasova donesen je proračun Grada Koprivnice  za 2022.godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu, kao i Programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnih potreba u obrazovanju, javnih potreba u kulturi i turizmu, javnih potreba u tehničkoj kulturi, javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, javnih potreba u sportu, javnih potreba u području djelovanja udruga građana, javnih potreba u području unapređenja kvalitete života građana i javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području Grada Koprivnice u 2022. godini. Većinom glasova vijećnika donesena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2022. godinu.

Vijećnici su svojim glasovima podržali Odluku o povećanju iznosa financijskih sredstava za izravno sufinanciranje vatrogasne zajednice Grada Koprivnice, zatim su podržali donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2021. godini, a donesen je i Plan rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2022. godinu.

Od ostalih točaka dnevnog reda, vijećnici su podržali donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice, zatim donošenje Odluke o pristupu i zajedničkom korištenju stupova javne rasvjete u vlasništvu Grada Koprivnice radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina te donošenje Odluke o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme kao i pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture u vlasništvu Grada Koprivnice.

Jednoglasno je podržano donošenje Zaključka o predlaganju Zdravka Petrasa i Sandre Sinjeri kao kandidata za imenovanje Uprave trgovačkog društva KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću.

Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za branitelje kao i Rješenje o imenovanju člana Odbora za branitelje.

Jednoglasno je prihvaćeno i Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice kao i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2020./2021.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice