HR EN

Grad Koprivnica

Održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice

Danas 25. listopada u dvorani Doma mladih održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Sjednici je prisustvovalo 18 gradskih vijećnika, od ukupno 19. Na samom početku vijećnici su jednoglasno prihvatili zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća.

Nakon toga Sjednica je tradicionalno započela pitanjima i prijedlozima Gradskih vijećnika. Teme koje su se pod tom točkom raspravljale vezane su uz obnovu gradskih bedema, porast cijene odvoza otpada, komunalnu infrastrukturu, ITU mehanizam i razvojnu strategiju grada Koprivnice.

Nakon toga vijećnici su donijeli Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2020./2021. Riječ je o Dječjem vrtiću Tratinčica, Dječjem vrtiću „Smiješak“, Dječjem vrtiću Svetog Josipa  Koprivnica i Dječjem vrtiću „Igra“.

Nakon vrtića vijećnici su prihvatili i Izvješća o radu škola za školsku godinu 2020./2021. Riječ je o Osnovnoj školi „Antun Nemčić Gostovinski“, Osnovnoj školi „Braća Radić“, Osnovnoj školi „ Đuro Ester“, Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić i Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Podravsko sunce“.

Većinom glasova donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva Koprivničke vode d.o.o. te Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Koprivničke vode d.o.o. U Nadzorni odbor odabrani su Zdravko Punčikar, Melita Bači, Jasna Golubić i Roko Andričević.

Vijećnici su raspravljali te većinom glasova podržali II. izmjenu i dopunu proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, također izglasan je Program o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu.

Tajnim glasovanjem donesene su i odluke o javnim priznanjima u 2021. godini. Riječ je o nagradi za životno djelo, medaljama Grada Koprivnice i plaketama Grada Koprivnice. Vijećnici su potvrdili odluke Odbora za dodjelu javnih priznanja. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se Nadi Šešić i to za iznimne zasluge na području kulturnog i umjetničkog života u gradu Koprivnici.

Medalja Grada Koprivnice za humanost i osobiti doprinos na području dobrovoljnog darivanja krvi dodjeljuje su Biserki Čutanec, Vesnici Samardžić, Miroslavu Lukčinu, Kristijanu Sminderovcu, Darku Solaru i Martinu Strmečkom. Medalja grada dodjeljuje se i Mirku Lukavskom za sveukupni doprinos promicanju kulture, sporta i drugih područja društvenog života grada Koprivnice; Vesni Petrušić za sveukupni doprinos unaprjeđenju kvalitete odgojno-obrazovnog rada s djecom i Tanji Špoljar za sveukupni doprinos razvoju nezavisne kulturne i umjetničke scene u gradu Koprivnici.

Plaketa Grada Koprivnice dodjeljuje se obitelji Gregorić-Rus za dugogodišnji doprinos razvoju obrtništva u gradu Koprivnici, DVD-u Reka za sveukupni doprinos razvoju vatrogastva i društvenog života u naselju Reka; Odredu izviđača „Kamengrad“ Koprivnica za sveukupni doprinos u izviđačkom tridesetogodišnjem kontinuiranom radu s djecom i mladima, Umjetničkoj školi „Fortunat Pintarić“ Koprivnica za sveukupni doprinos i postignuća u razvoju umjetničkog odgoja i obrazovanja u gradu Koprivnici i Maji Raščanec za sveukupni doprinos očuvanju hrvatske tradicije i kulturne baštine.

Većinom glasova donesena je Odluka o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice. Odlukom je ukinuta treća zona te je vrijeme naplate parkiranja produženo do 19 sati.

Jednoglasnom odlukom gradskih vijećnika donesena je Odluka o pristupanju Grada Koprivnice članstvu Lokalne akcijske grupe „Izvor“.

Vijećnici su podržali i Odluku o darovanju zemljišta trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. i odluku o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3069/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica.

U cilju provedbe ITU mehanizma podržane su i Odluka o ustrojavanju i sastavu manjeg urbanog područja Koprivnica kao, Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine te Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice