HR EN

Grad Koprivnica

Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice

Danas, 13. studenoga održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Sjednica je održana u dvorani Doma mladih poštujući sve epidemiološke mjere. Istoj su prisustvovali svi vijećnici, njih 21, a raspravljalo se o 19 točaka dnevnog reda.

Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodne, 25. sjednice te usvajanjem predloženog dnevnog reda.

Prva točka dnevnog reda bila je Pitanja i prijedlozi, a u sklopu iste raspravljalo se o cijeni odvoza otpada, dodatnom zaduženju Grada Koprivnice, infrastrukturnim projektima koje Grad provodi s Hrvatskim cestama, investicijskim projektima vezanim uz škole te nizu drugih infrastrukturnih projekata.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2019./2020. i to Dječjeg vrtića „Tratinčica“, Dječjeg vrtića „Smiješak“, Dječjeg vrtića Svetog Josipa i Dječjeg vrtića „Igra “. Rad vrtića, odnosno njihovih ravnatelja i odgojitelja posebno je pohvalio Mišel Jakšić, gradonačelnik te se osvrnuo na izdvajanja koja Grad im daje za potrebe subvencioniranja smještaja djece u vrtićima. Također, istaknuo je investicije koje Grad ima u radu gradskog vrtića Tratinčica, a posebno je spomenuo investiciju izgradnje novog dječjeg vrtića u Starigradu koji će djelovati u sklopu Dječjeg vrtića Tratinčica.

Jednoglasno su prihvaćena i izvješća o radu škola za školsku godinu 2019./2020. i to Osnovne škole Antun Nemčić Gostovinski, Osnovne škole Braća Radić, Osnovne škole Đuro Ester, Umjetničke škole Fortunat Pintarić i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.

Gradonačelnik je prilikom obraćanja istaknuo važnost obrazovnog sustava te napomenuo kako nema gospodarskog razvoja bez kvalitetnog sustava obrazovanja te pohvalio rad koprivničkih ravnatelja i svih učitelja, nastavnika, profesora i stručnih suradnika koji rade u koprivničkim školama. Istaknuo je i niz dodatnih aktivnosti koje Grad provodi u suradnji s osnovnim školama a koje doprinose kvalitetnijem i sveobuhvatnijem obrazovnom sustavu u gradu. Istaknuo je i niz planiranih infrastrukturnih projekata čijom realizacijom bi sve škole trebale priječi na sustav jednosmjenske nastave.

Prihvaćena su i izvješća o poslovanju za 2019. godinu trgovačkih društava i agencija i to Komunalca d.o.o., Koprivničkih voda d.o.o., Entera Koprivnica d.o.o., Kampusa d.o.o., Rukometnog kluba Podravka s.d.d., Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice te Regionalne energetske agencije Sjever.

Vijećnici su jednoglasno donijeli i Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica. Ravnateljica Dječjeg vrtića je Ida Šipek. Uz to jednoglasno je i prihvaćen i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica.

Većinom, od 12 glasova donesena je i Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za zaduženje Gradskog komunalnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o.. Riječ je o zaduženju vezanom uz investiciju izgradnje sportske dvorane u sklopu Osnovne škole „Đuro Ester“.

Vijećnici su donijeli i polugodišnje izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu te usvojili Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje 01.01. do 30.06.2020. godine. Većinom glasova donesena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

Također, za potrebe realizacije planiranih investicija točka dnevnog reda bila je i Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice. Istu su gradski vijećnici većinom glasova prihvatili.

Prihvaćeno je i Izvješće o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine. Prilikom rasprave o istom gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je najaktualnije projekte koji su u postupke realizacije, ali i one koji su u planu.

Tajnim glasovanjem vijećnika donesene su i Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2020. godini.

U novi mandat izabrani su i članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada Koprivnice.

Glasovalo se i o Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice, kao i o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Koprivnice. Odluke se donesene su jednoglasno.

U novi mandat birani će biti i dječji gradski vijećnici. Na Sjednici vijeća donesena je Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice. Odluka je donesena jednoglasno.

Na sjednici su donesene i odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Koprivnice i davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalnih usluga na području Grada Koprivnice

Donesene su i odluke o razrješenju člana Kulturnog vijeća Grada Koprivnice te imenovanju člana Kulturnog vijeća Grada Koprivnice kao i razrješenju članova Odbora za branitelje te imenovanju članova Odbora za branitelje.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice