HR EN

Grad Koprivnica

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice održana je u utorak 25. veljače 2020. godine. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika od njih 21.

Jednoglasnim prihvaćanjem predloženog dnevnog reda, započela je rasprava prvom točkom Pitanja i prijedlozi. Raspravljalo se o nezadovoljstvu pojedinih stanara sustavom grijanja na Trgu kralja Tomislava, o rekonstrukciji drugog dijela Kolodvorske ulice, o ugradnji liftova u Knjižnicu i čitaonicu „Fran Galović“ te Pučko otvoreno učilište. Podravska brza cesta, preseljenje državnog arhiva iz Križevaca u Koprivnicu, mogućnost sufinanciranja polaznika tečaja za uporabu pesticida, trenutno poslovanje Glasa Podravine, izgradnja dječjeg vrtića u Starigradu, osnivanje kriznih, sazivanje Stožera zaštite i spašavanja povodom pojave Korona virusa u Hrvatskoj, bile su još neke od teme o kojima se raspravljalo pod prvom točkom dnevnog reda.

Gradonačelnik Mišel Jakšić je nakon rasprave i prihvatio većinu navedenih prijedloga vijećnika, dok će na neka, vijećnici dobiti odgovor u pisanom obliku u za to zakonski zadanom vremenskom razdoblju.

Jednoglasno su prihvaćena Izvješća o radu za 2019. godinu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, Muzeja grada Koprivnice te Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, dok je većinom glasova prihvaćeno Izvješće o radu za 2019. godinu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“.

Od strane vijećnika jednoglasno je prihvaćeno Rješenje o imenovanju Roberta Čimina za ravnatelja Muzeja grada Koprivnice.

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2019. godinu, kao i Izvješće o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2019. godinu.

Na sjednici su nakon rasprave jednoglasno donijete odluke o izmjenama Statuta Grada Koprivnice, o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice i o izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada koprivnice.

Vijećnici su raspravljali o Izvješću o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 1.7.2019. do 31.12.2019. godine, kojeg su većinom glasova i prihvatili.

Jednoglasno je prihvaćena i Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja radi izgradnje studentskog doma na Trgu dr. Žarka Dolinara 13 u Koprivnici.

Vijećnici su također prihvatili Izvješća o provedbi Akcije „Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica“ u 2019. godini i plan provedbe Akcije za 2020. godinu, kao i Izvješća o financiranju troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice za školsku godinu 2019./2020.

Isto tako prihvaćeno je i Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba za 2019. godinu u kulturi i turizmu, u obrazovanju, u području predškolskog odgoja i obrazovanja, u socijalnoj skrbi i zdravstvu, u sportu, području djelovanja udruga građana i u tehničkoj kulturi Grada Koprivnice.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice