HR EN

Grad Koprivnica

Održana 2. sjednica Gradskog vijeća

U utorak, 20. srpnja u dvorani Doma mladih održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice koja je ujedno bila i prva nakon konstituirajuće u novom sazivu. Pridržavajući se svih epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sjednici je prisustvovalo svih 19 vijećnika, a raspravljalo se o 29 točaka dnevnog reda.

Rasprava je započela točkom pitanja i prijedlozi. Vijećnika Cestara zanimala je situacija oko izgradnje studentskog doma u Kampusu, odnosno u kojoj je fazi trenutno projekt te kakva je situacija u poduzetničkoj zoni „Dravska“ vezano uz prodane parcele, a na kojima se još uvijek ništa ne gradi. Vijećnika Jeđuda zanimala je izgradnja infrastrukture vezane uz NK Močile te daljnje razvijanje nogometne škole, a vijećnik Fajdetić uputio je pitanje vezano uz upise djece u dječje vrtiće i obrte za čuvanje djece. Prijedlog za postavljanjem biste povodom 150. obljetnice rođenja Stjepana Radića u Koprivnici imala je vijećnica Peršić Kovač, dok je vijećnika Milakovića zanimalo stanje oko izgradnje brze ceste od Križevaca prema Vojakovačkom Kloštru. Vijećnika Šempera zanimalo je da li će se paralelno uz gradnju osnovne škole na Podolicama ići i u rekonstrukciju Vinodolske i okolnih ulica, dok je vijećnicu Mikulić zanimala moguća promjena prostornog plana koja bi dala mogućnost građenja u pojedinim dijelovima Mjesnog odbora Reka. Prijedlog izgradnje malo nogometnog igrališta na Cinderišću, prema gradonačelniku Jakšiću uputio je vijećnik Fabijanec, dok je vijećnica Lončarek gradonačelnika upitala što građani Koprivnice mogu očekivati nakon poskupljenja usluga skladištenja otpada od strane Piškornice, odnosno koliko će to utjecati na povećanje cijena odvoza smeća za građane Koprivnice. Oko podizanja povećanja sigurnosti Herešinske ulice u Koprivnici pitanje je postavio vijećnik Martinaga. Na kraju prve točke vijećnica Kraljic Babić pozvala je gradonačelnika Jakšića da posjeti Mjesni odbor Centar kako bi se uvjerio u tijek provođenja određenih projekata.

Vijećnici su donijeli Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2020. godinu GD Crvenog križa Koprivnica, Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice, Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice i Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice.

Između ostalog donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu kao i zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1.-31.12.2020. godine.

Izdvajamo i donošenje I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu, donošenje Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine, kao i donošenje Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici.

Donesene su i Odluke o kriterijima, mjerilima, i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2021. godini, zatim o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2021./2022., o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2021./2022.

Od strane vijećnika prihvaćen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. o obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice za 2020. godinu.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za promjenu naziva dvorane u sklopu Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica u Dvorana „Josip Samaržija Bepo“ i Odluku o imenovanju sportske dvorane Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica u Dvorana „Vinko Zember“.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice