HR EN

Grad Koprivnica

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice održana je u četvrtak 11. srpnja 2019. godine. Sjednici su prisustvovali svi vijećnici, njih 21. Pitanjima i prijedlozima započela je sjednica. Raspravljalo se ispravnosti i uređenosti dječjeg igrališta u Močilama, o infrastrukturnim problemima NK Močile, korištenju sponzoriranih gradskih minuta u programima lokalnih radijskih postaja, o održanoj prezentaciji revitalizacije stare gradske jezgre. Spomenuta je i ideja o izgradnji nadvožnjaka od strane Podolica prema gradu, na što je gradonačelnik odgovorio da za tim nadvožnjakom nema potrebe jer prema napravljenim studijama niti u jednom segmentu nije isplativ, već će se izgradnjom drugog kolosijeka riješiti pitanja nekoliko novih prilaza i prijelaza prema gradu. Spomenuto je i uređenje okoliša oko željezničkog kolodvora, prvenstveno nefunkcionalnost fontane, zatim izgradnja parkirališta za kamione kod gradskog groblja te mogućnost odrađivanja studentske prakse u Gradu Koprivnici. Za kraj jedna od tema bila je i novi ljetni režim odvoza miješanog komunalnog otpada.

Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva i verifikacije mandata zamjenika članice Gradskog vijeća, polaganjem svečane prisege, Nevenko Šimunić preuzeo je dužnost člana Gradskog vijeća umjesto Miodraga Maričića koji je iz osobnih razloga podnio ostavku na to mjesto, a tu dužnost je obnašao kao  zamjena za članicu Gradskog vijeća Danijelu Glavosek Kovačić koja je svoj mandat stavila u mirovanje.

Uvodnim detaljnim izlaganjem i obrazloženjem gradonačelnika Mišela Jakšića,a nakon rasprave vijećnika, većinom glasova prihvaćena su Izvješća o poslovanju za 2018. godinu trgovačkih društava Komunalac d.o.o., Koprivnički poduzetnik d.o.o. te Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice, dok su jednoglasno prihvaćena Izvješća za Koprivničke vode d.o.o., Kampus d.o.o., RK Podravka s.d.d. te Regionalnu energetsku agenciju Sjever.

Jednoglasnom odlukom svih vijećnika, prihvaćeno je Izvješće o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za 2018. godinu.

Vijećnici su nakon rasprave jednoglasno prihvatili Rješenje o imenovanju Karla Galinca novim ravnateljem Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.

Od aktualnih tema o kojima su raspravljali vijećnici je i jednoglasna potpora Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice, Programu olakšica investitorima u poduzetničkim zonama Dravska i Radnička te Odluci o građevinskom zemljištu u poduzetničkim zonama Dravska i Radnička u Koprivnici.

Većinom glasova vijećnika nakon rasprave prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice. Od strane vijećnika jednoglasno je prihvaćena izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice kao i Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica u školskoj godini 2019./2020. Donijeta je i Odluka o ostvarivanju prava na financiranje troškova nabave osnovnoškolskih radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2019./2020.

Sjednica Gradskog vijeća imala je i humanitarni karakter. Na poziv predsjednika Gradskog vijeća Ivana Pala, vijećnici su se novčanim donacijama pridružili velikoj humanitarnoj akciji Udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice” pod nazivom “Milijun koraka”. Planinar i alpinist Mario Carek trenutno pješači planinarskom rutom “Via Adriatica” od Pule do Dubrovnika duljine 1100 kilometara “za one koji to ne mogu”. Na taj način pokušava pomoći u prikupljanju sredstava da “Latice” urede zgradu koju su dobili na korištenje u Kampusu od Grada Koprivnice, a koja će im biti novi dom.

 

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy