Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice


Objavljeno: 04.12.2018 — Pregledano: 180 puta

U petak 30. studenog održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Sjednici su prisustvovali svi gradski vijećnici, njih 21.

Prije početka sjenice vijećnici su na predloženi dnevni red dodali točku donošenja Zaključka o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica na Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju vanjskog vodovoda i kanalizacije zgrade Domoljub. Također na inicijativu vijećnika Ivice Suvalja glasovalo se i o tome da se s dnevnog reda makne točka o donošenju Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice. Većinom glasova ovaj prijedlog je odbijen.

Dnevni red, na kojem se raspravljalo i 26 točaka većinom glasova je prihvaćen.

Rasprava je započela točkom pitanja i prijedlozi. U sklopu iste vijećnici su raspravljali o vrtićima i školama, dodatnom uređenju prometnica, kontroli čipiranja pasa, radu Koprivničkih voda i gospodarskim trendovima u gradu.

Pod drugom točkom dnevnog reda donesen je Proračun Grada Koprivnice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Na proračun su vijećnici Marijan Šiško i Miodrag Maričić uložili amandmane koje gradonačelnik Mišel Jakšić nije prihvatio. O istima se i glasovalo te su većinom glasova odbijeni.

U sklopu Proračuna izglasani su i programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u kulturi i turizmu, javnih potreba u obrazovanju, javnih potreba u području djelovanja udruga građana, javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, javnih potreba u sportu, javnih potreba u tehničkoj kulturi, javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica i javnih potreba u području unaprjeđenja kvalitete života građana.

Izglasane su i odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu.

Kod završnog izlaganja gradonačelnik Jakšić je istaknuo kako grad bilježi porast radnih mjesta i porast broja stanovnika. Gradonačelnik se osvrnuo i na stanje u gospodarenju otpadom te je spomenuo kako je Gradu odobren projekt za gradnju reciklažnog dvorišta vrijedan 5,2 milijuna kuna, a najavljena je i suradnja sa križevačkim komunalnim poduzećem. Također još jednom je istaknuo kako grad Koprivnica jako dobro stoji vezano uz povlačenje sredstava Europske unije. Naime, trenutno se provode projekti vrijedni 46 milijuna kuna projekata, a postoje naznake da će i novi projekti biti odobreni.

Vijećnici su i izglasali donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice. Razlog zaduženja je predfinanciranje europskih projekata, i to projekta izgradnje Inkubatora kreativnih industrija, spojne ceste Starigrad Reka i energetske obnove Osnovne škole Braća Radić.

U sklopu sjednice gradski vijećnici primili su na znanje i Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja Proračuna Grada Koprivnice u 2017. godini

Ivan Pišpek, predsjednik Savjeta mladih predstavio je rad istog i to prilikom donošenja Zaključka o prihvaćanju Programa rada s Financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2019. godinu. Program je jednoglasno prihvaćen.

Na vijeću su i jednoglasno donesene odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću Općini Koprivnički Ivanec i Općini Sokolovac. Također donesene su odluke o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom i o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću.

Većinom glasova donesena je i Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice.

Na sjednici je također donesena odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Pri Sv. Magdaleni I.“ te Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona centralnih funkcija“ u Koprivnici. Važno je za istaknuti kako se usvojenom odlukom o prodaji  po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ u Koprivnici mladim obiteljima omogućuje kupnja zemljišta po povoljnijim cijenama.

Vijećnici su duže raspravljali i o Odluci o komunalnoj naknadi. Većinom glasova ista je donesena.

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice donesene su sve odluke Dnevnog reda.