HR EN

Grad Koprivnica

Sastanak Green Aura

Održan sastanak partnera projekta Green Aura

U prostorijama Grada Koprivnice u petak, 1. listopada 2021. održan je 4 sastanak projektnih partnera na projektu „Setting up cooperation of GREEN Communities with AUgmented Reality Assisted living labs“ akronima Green Aura.

Partneri su raspravljali o projektnom menadžmentu u narednom razdoblju, o budućim aktivnostima u ovom i idućim izvještajnim razdobljima. Također jer bilo riječi o dosadašnjim postignućima u okviru projekta. Partneri su se usuglasili oko potreba za realokacijom proračuna projekta, oko studijskog putovanja u Graz te living lab evenata koji moraju biti organizirani u sklopu projekta.

Sastanku su nazočili partneri sa Sveučilišta u Pečuhu, Regionalne energetske agencije Sjever, Razvojne agencije grada Pečuha te predstavnici Grada Koprivnica.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice