HR EN

Grad Koprivnica

Europe Goes Local

Održan radni sastanak u sklopu projekta Europe Goes Local

Dana, 17.03.2022. godine u prostorijama Gradske uprave održan je prvi sastanak u sklopu projekta Europe Goes Local. Ispred Grada Koprivnice sastanku je prisustvovao Dario Jembrek, pročelnik Službe ureda gradonačelnika sa suradnicima, zatim Ivan Pišpek, predsjednik Savjeta mladih Grada Koprivnice, Mario Žuliček, predstavnik Udruge gradova u RH u svojstvu mentora Gradu Koprivnicu te predstavnici Koprivničke inicijative volontera i aktivista- Udruga KOPRIVA i Foruma udruge nezavisne kulture – FUNK.

Grad Koprivnica zajedno s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije sudjeluje u najvećem europskom projektu u području mladih pod nazivom Europe Goes Local- Supporting Youth Work at the Municipla Level koji ima za cilj poboljšati kvalitetu rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini- predstavnika jedinice lokalne i regionalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima. Želi se održati prepoznavanje, provedba i poboljšanje kvalitete rada s mladima kao dio lokalne politike prema mladima u skladu s načelima Europske povelje o lokalnom radu s mladima. Na radnom sastanku raspravljalo se o idejama  i aktivnosti koje će se realizirati u idućih godinu dana koliko projekt traje.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice