HR EN

Grad Koprivnica

Obilježen Svjetski dan dijabetesa

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa u prostorijama Udruge bolesnika sa šećernom bolešću Koprivničko-križevačke županije u COOR «Podravsko sunce», održano je predavanje o šećernoj bolesti i utjecaju fizičke aktivnosti na zdravlje oboljelih kao i besplatno uzorkovanje količine šećera u krvi.

Skupu se obratila liječnica Opće bolnice «Dr. T. Bardek» dr. Ines Kunšten Butković, medicinska sestra Tanja Martinović i predsjednik Udruge bolesnika sa šećernom bolešću Mirko Jukić.

U večernjim satima Gradska vijećnica bila je osvijetljena plavom bojom, globalnim simbolom dijabetesa i time se Grad Koprivnica pridružio globalnoj inicijativi više od 500 poznatih svjetskih lokacija ili spomenika, uključujući Operu u Sydneyu, londonsko Oko, Kosi toranj u Pisi te Empire State Building u New Yorku kojom se želi skrenuti pozornost i podići razina svjesnosti o sve većem broju oboljelih od dijabetesa. Simbol dijabetesa, tj. krug plave boje usvojen je 2007. godine. U raznim kulturama krug simbolizira život i zdravlje, a plava boja odraz je neba, zajednice svih naroda.

Kao i prethodne godine, Svjetski dan dijabetesa 2008. godine posvećen je djeci i adolescentima kako bi se skrenula pozornost na činjenicu da svake godine od tipa 1 dijabetesa obolijeva oko 70 tisuća djece mlađe od 15 godina. 

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy