HR EN

Grad Koprivnica

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI (javnom uvidu i javnom izlaganju) o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.), Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, br. 1/17. i 3/17.) objavljuje se

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
(javnom uvidu i javnom izlaganju)
o Prijedlogu III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice koja je trebala započeti 7. siječnja 2020. i završiti 21. siječnja 2020. godine, kao i javni uvid te javno izlaganje u sklopu javne rasprave, neće se održati u prethodno navedenom razdoblju.

O novim terminima javne rasprave, javnog uvida i javnog izlaganja izvršit će se pravovremena objava sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

KLASA: 350-02/16-01/0009
URBROJ: 2137/01-07-01/4-19-151
Koprivnica, 19. prosinca 2019.

PROČELNICA
Jasna Golubić, dipl. ing. građ.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice