HR EN

Grad Koprivnica

Zastava Grada Koprivnice

Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

Grad Koprivnica donio je odluku o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/21) kojom je započela izrada II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune plana). U odluci o izradi Izmjena i dopuna plana navedeni su ciljevi i programska polazišta za izmjenu prostornog plana, te se za potrebe izrade prostornih planova izrađuju dodatne stručne podloge, Konzervatorska podloga Grada Koprivnice, Krajobrazna osnova Grada Koprivnice, Studija i strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Koprivnice, te se paralelno sa izradom prostornog plana provodi postupak strateške procjene utjecaja plana na okoliš u sklopu kojeg se informira javnost, sukladno posebnim propisima s područja zaštite okoliša i prirode.

Izrada prostornog plana odnosno njegovih izmjena i dopuna je multidisciplinaran proces, koji podrazumijeva sudjelovanje javnosti, a čije je sudjelovanje sukladno zakonu regulirano postupkom javne rasprave. Sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju izmjene i dopune navedenog plana može inicirati svatko, stoga se pozivaju građani i svekolika javnost da već u ovoj ranoj fazi izrade izmjena i dopuna prostornog plana dostave inicijative, prijedloge za izmjene i dopune plana kako bi se iste mogle razmotriti prilikom izrade nacrta prijedloga Izmjena i dopuna plana. (Na internet stranicama Grada Koprivnice na poveznici: https://koprivnica.hr/gradani/prostorno-uredenje/obrasci-i-zahtjevi/, nalazi se primjer obrasca, koji se može preuzeti, ispisati, ispuniti i predati)

Molimo da inicijative, temeljem ove Obavijesti dostavite, osobno u pisarnicu Grada Koprivnice ili putem pošte na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, HR-48000 Koprivnica ili putem elektroničke pošte na adresu elektroničke kontaktne točke Grada Koprivnice: pisarnica@koprivnica.hr (skenirana vlastoručno potpisana inicijativa).

Za izradu ovih Izmjena i dopuna plana razmotrit će se inicijative predane u prethodnom razdoblju te one predane u roku 30 dana od dana objave ove Obavijesti na internet stranicama Grada Koprivnice. Ova obavijest će se objaviti na internet stranicama Grada Koprivnice i na oglasnoj ploči Grada Koprivnice.

Informacije o Prostornim planovima Grada Koprivnice, važećima i onima u izradi, te o postupcima vezanim uz povezane postupke strateške procjene utjecaja na okoliš te dodatnih stručnih podloga za izradu prostornih planova dostupni su na poveznici:

https://koprivnica.hr/gradani/prostorno-uredenje/prostorni-planovi/

Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice