Obavijest – dostava podataka o lokaciji na kojoj se nalazi azbest


Objavljeno: 04.08.2017 — Pregledano: 1.173 puta

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na području Grada Koprivnice, u kojima se nalazi azbest, da Gradu Koprivnici  dostave podatke o lokaciji na kojoj se nalazi azbest i procijenjenoj količini (sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.).

Prema članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.), vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest, dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest, podatke mogu dostaviti pismeno na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, Koprivnica ili na e-mail adresu jasna.markusic@koprivnica.hr do 30.rujna 2017.

 

Grad Koprivnica