HR EN

Grad Koprivnica

Zastava Grada Koprivnice

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice i Strateškoj studiji o utjecaju prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice na okoliš

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23), članka 23. stavaka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 3/17.), članka 5. stavka 3., članka 12. stavka 3., članka 16. i članka 17 Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine broj 64/08) u postupku izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Koprivnice objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice i Strateškoj studiji o utjecaju prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice na okoliš.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice