HR EN

Grad Koprivnica

IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/14.)  i članka 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/18. i 2/20.), Odbor za izbor i imenovanja, dana 29.09.2020. godine sastavio je

 IZVJEŠĆE
o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova
i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

Temeljem  članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/14.) te Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice (donesenog  na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice, održanoj 17. srpnja  2020. godine), dana 4. rujna 2020. godine na web stranici Grada Koprivnice (www.koprivnica.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja raspisan je i objavljen Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Do roka određenog u Javnom pozivu (10 dana od dana objave) pristigli su prijedlozi za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Koprivnice od Mladeži HDZ-a Grada Koprivnice, Foruma mladih SDP-a Grada Koprivnice, Udruge RockLive, Foruma udruga nezavisne kulture – FUNK i Učeničkog vijeća Srednje škole Koprivnica.

Prijedloge kandidatura razmatrao je Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Koprivnice na sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine.

Od svih zaprimljenih prijedloga svi prijedlozi kandidatura zadovoljili su formalne uvjete propisane Javnim pozivom.

Sukladno navedenom, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Koprivnice utvrdio je Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice, koji je prilog ovog Izvješća te se uz Izvješće dostavlja Gradskom vijeću Grada Koprivnice i objavljuje na web stranici Grada Koprivnice i u sredstvima javnog priopćavanja.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice, a koji će se objaviti na web stranici Grada Koprivnice i u sredstvima javnog priopćavanja sadržavati će samo imena i prezimena članova i zamjenika članova te naziv i sjedište predlagatelja.

KLASA: 021-01/20-01/0008
URBROJ: 2137/01-04-01/2-20-9
Koprivnica, 29.09.2020.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
Predsjednik:
Ernest Forjan, v.r.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice