Izrada strategije Grada Koprivnice


Objavljeno: 11.06.2014 — Pregledano: 35 puta

U prostorijama gradske uprave u ponedjeljak, 9. lipnja održane su prve u nizu fokus grupe vezane uz izradu razvojne strategije Grada Koprivnice.  Na fokus grupama konzultanti tvrtke Razbor d.o.o. okupili su predstavnike gospodarstva, kulture, turizma i prirode s područja Grada. Tijekom srpnja bit će organiziran još jedan dvodnevni sastanak gradskih upravnih odjela, institucija i poduzeća dok  u rujnu slijede daljnje fokus grupe. Javna rasprava bit će održana u rujnu ili listopadu nakon čega slijedi predstavljanje strategije Gradskom vijeću. U pripremi pojedinih dijelova strategije sudjelovati će ekspertne radne grupe sastavljene od predstavnika drugih gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada i institucija značajnih za provedbu politika regionalnog razvoja u Gradu Koprivnici.

Svrha izrade strategije je pridonijeti uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem, kao i doprinijeti pripremi tijela gradske uprave i ostalih nositelja razvoja za učinkovito korištenje strukturnih fondova Europske unije.

Upravni odjel za održivi razvoj i europske poslove vodi i koordinira pripremu Razvojne strategije Grada Koprivnice 2014.-2020. Glavni koordinator strategije je zamjenik gradonačelnice Mišel Jakšić.