Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Koprivnice


Objavljeno: 10.05.2013 — Pregledano: 149 puta

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Koprivnice

Sjedište: Gradska vijećnica, Zrinski trg 1/I, soba br. 12
Broj telefona: 279 501, 279 508
Fax: 279 540
email: ured.grada@koprivnica.hr

Odluka o objavi konačnih rezultata izbora za gradonačelnika Grada Koprivnice

Rezultati izbora – II. krug 02.06.2013.