HR EN

Grad Koprivnica

Izabrani vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice

Gradonačelnik Grada Koprivnice dana 07.09.2022. godine donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice. Izbori su održani 25. listopada 2022. godine u četiri osnovne škole s područja Grada Koprivnice i Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce. Izabrano je 20 vijećnika od IV. do VII. razreda koji su imenovani u Vijeće učenika, uzornog ili dobrog vladanja i koji nemaju izrečenu niti jednu pedagošku mjeru.

Izabrano je 20 vijećnika, kako slijedi:

– Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica – 4 vijećnika,

– Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica – 4 vijećnika,

– Osnovna škola „Đuro Ester“ Koprivnica – 4 vijećnika.

– Osnovna škola „Podolice“ Koprivnica – 4 vijećnika i

– Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce – 4 vijećnika.

Iz Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica izabrani su:

 1. Karlo Koštarić, 7. c,
 2. Marin Sabol, 7. d,
 3. Erik Žeželj, 5. b i
 4. Benjamin Tot, 5. a.

Iz Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica izabrani su:

 1. Lili Stančec, 4. a,
 2. Lana Jembrek, 5. a,
 3. Klara Horvat, 6. b i
 4. Petar Ferčec, 7. c.

Iz Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica izabrani su:

 1. Šimun Vidaković, 5. b,
 2. Luka Jantolek, 6. b,
 3. Marija Petrović, 7. a i
 4. Lorena Đurkan, 7. a.

Iz Osnovne škole „Podolice“ Koprivnica izabrani su:

 1. Maks Indir, 4. b,
 2. Šime Stanković, 5. a,
 3. Tar Štabi Androlić, 6. b i
 4. Jan Kolar, 7. a.

Iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce izabrani su:

 1. Mateo Maček, 5.,
 2. Karlo Gajski, 6.,
 3. Tin Martinković 6. i
 4. Tajana Vukmanović – G4b

Konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća mora se održati u roku od 15 dana od dana objave rezultata o provedenim izborima, na kojoj će izabrani vijećnici birati Dječjeg gradonačelnika i njegovog zamjenika.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice