Iz Muzeja grada Koprivnice


Objavljeno: 21.11.2008 — Pregledano: 47 puta

POVIJESNI ATLAS KOPRIVNICE U KRALJEVSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI IRSKE

Znanstveni projekt “Povijesni atlas gradova” sa sjedištem u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar jedan je od projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a bavi se prikupljanjem, znanstvenom obradom i objavljivanjem kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Temelji se na arhivskom gradivu pohranjenom u našim i stranim arhivskim i muzejskim ustanovama. Objavljivanjem i tumačenjem spomenutih izvora, unaprjeđuju se dosadašnje spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova u europskom kontekstu. Taj je projekt dio europske inicijative koja okuplja sve projekte koji se bave povijesnim atlasima Europe koje zajednički koordinira Komisija za povijest gradova. Projekt povijesnih atlasa gradova pokrenut je u Hrvatskoj 2002. godine na inicijativu dr. sc. Mirele Slukan Altić koja je i voditelj projekta za Hrvatsku te autor do sada objavljenih svezaka. Povijesni atlas grada Koprivnice treći je svezak edicije “Povijesni atlas gradova”, čime je i naš grad ušao u obitelj europskih gradova čija je baština predstavljena europskoj javnosti. Nakon predstavljanja knjige u Zagrebu i Koprivnici, pred nekoliko dana Povijesni atlas Koprivnice doživio je i svoju promociju u dalekoj Irskoj koja je pokazala velik interes za naš grad te izrazila zadovoljstvo znanstvenom razinom prezentacije povijesti grada Koprivnice prikazane u atlasu.

Naime, 8. lipnja 2006. pod pokroviteljstvom Kraljevske akademije znanosti Republike Irske (Royal Irish Academy) u Dublinu održana je znanstvena konferencija na temu oblikovanja srednjovjekovnih urbanih cjelina temeljena na dostignućima povijesnih atlasa Europe (Shaping Urban Space over Time- Middle Ages: comparative Urban Studies based on the Publications of Historica Towns Atlases). Na konferenciji su prezentirani povijesni atlasi gradova izdani u svim europskim zemljama tijekom 2005. godine. Tijekom 2005. u Europi je izdano osam povijesnih atlasa gradova: Austrija je izdala deseti svezak na temu Beča, Republika Irska izdala je svezak koji se odnosi na Derry (sjeverna Irska), u Rumunjskoj svoj atlas je dobio grad Suceva, u Njemačkoj atlase su dobili gradovi Butzbach, Homberg/Ohm, Limburg i Wetter dok je u okviru hrvatskog projekta 2005. objavljen povijesni atlas Koprivnice. Tako je u sklopu spomenute prezentacije uz bok s drugim europskim gradovima ravnopravno predstavljen i Povijesni atlas grada Koprivnice koju su zajednički realizirali Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba i Muzej grada Koprivnice. U tom su atlasu osim voditeljice projekta i autorice opsežnog teksta o povijesnom razvoju grada, dr. Mirele Slukan Altić, svoje tekstove potpisali još dvoje poznavaoca koprivničke povijesti. Jedan od najpoznatijih arheologa koji su radili na području Koprivnice, dr. sc. Zorko Marković, na temelju dugogodišnjih istraživanja napisao je poglavlje o povijesti naseljenosti koprivničkog kraja od prvih početaka do razvijenog srednjeg vijeka. Draženka Jalšić Ernečić, povjesničarka umjetnosti i ravnateljica Muzeja grada Koprivnice, svojim je tekstom o osobinama arhitekture grada prikazala neizmjerno bogatstvo koprivničke kulturne baštine ukazujući na potrebu njezinog očuvanja kao važnog dijela povijesnog identiteta grada. Atlas je realiziran uz zajedničko financiranje Ministarstva znanosti, grada Koprivnice te koprivničkih tvrtki Belupa i Podravke, koje su zajedno s koprivničkim gradonačelnikom Zvonimirom Mršićem prepoznali važnost ovog projekta kao promotora koprivničke povijesti i njezine bogate kulturne baštine europskoj javnosti. Irska akademija znanosti posebno je pohvalila visoku kvalitetu reprodukcija slikovnih priloga i starih karata kojima će se služiti svi strani istraživači koji će željeti upoznati Koprivnicu.

Povijesni atlas Koprivnice izrađen na temelju zajedničkih smjernica prema kojima su izrađeni i svi drugi atlasi europskih gradova, sada omogućuje uspoređivanje razvoja i izgradnje grada Koprivnice s drugim europskim gradovima čime je omogućena komparativna analiza Koprivnice kao modela srednjovjekovnog hrvatskog grada s drugim sličnim gradovima Europe za koje su također izrađeni atlasi po istim načelima. Time je Koprivnica ušla u široku obitelj europskih gradova koji su svoju povijesnu i kulturnu baštinu prezentirali putem kartografskih prikaza te njihovom interpretacijom predstavili povijest grada u europskom kontekstu.

Nekoliko primjeraka Povijesnog atlasa Koprivnice danas se čuva u biblioteci Kraljevske akademije Irske gdje je dostupan akademskoj zajednici i drugim istraživačima. Povijest Koprivnice izazvala je interes tamošnje znanstvene zajednice zbog srednjovjekovne tradicije grada kao i zbog specifičnog povijesnog razvoja Hrvatske obilježenog brojnim borbama za teritorijalnu opstojnost kao i izraženim emigracijskim procesima koji nas snažno povezuju s Irskom čija je povijest obilježena upravo istim problemima (Irska je uz Hrvatsku jedna od europskih zemalja s najvećim brojem emigranata u svijetu). Povijest hrvatskih gradova zanimljiva je Europi zbog komparativne analize povijesti europskih gradova te osobito istraživanja zajedničkih korijena kulturnog urbanog naslijeđa ali i uočavanja specifičnih nacionalnih i povijesnih identiteta pojedinih europskih gradova.

Kako cilj atlasa nije samo istraživanje povijesti i izgradnje grada za potrebe akademske zajednice, već primjena rezultata istraživanja na terenu, nadamo se da će nove spoznaje prezentirane u Povijesnom atlasu Koprivnice doprinijeti očuvanju stoljetnog povijesnog i kulturnog identiteta grada Koprivnice.