Informacija o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec


Objavljeno: 06.12.2017 — Pregledano: 3.230 puta

Postupak izmjene Rješenja o okolišnoj dozvoli  vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na čijim službenim Internet stranicama će s datumom od 8. prosinca 2017., kako je navedeno u Odluci s informacijom u privitku, biti dostupan Nacrt rješenja o izmjeni  rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica na slijedećoj pozveznici: http://www.mzoip.hr/hr/okolis/okolisna-dozvola.html

Uz Nacrt rješenja, objavit će se i informacija koja sadrži  proračun kojim operater dokazuje vrijednost za ukupni kapacitet odlagališta koji predlaže izmjenom rješenja.

Uvid u prethodno objavljenu Informaciju o podnesenom  zahtjevu za izmjenom okolišne dozvole zajedno  sa okolišnom dozvolom koja se mijenja te prvom izmjenom okolišne dozvole istog operatera možete vidjeti ovdje

Način sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u smislu dostave primjedbi na Nacrt rješenja o  izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli opisan je u Informaciji o javnom uvidu koji nalazite ovdje.

SKENIRANA POTPISANA INFORMACIJA

Informacija o Javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada PIŠKORNICA, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec