HR EN

Grad Koprivnica

Gradsko vijeće odlučilo – s 3,6 milijuna kuna zaduženja osigurana energetska obnova OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ i izgradnja dječjeg vrtića u Starigradu

Na održanoj 25. sjednici Gradskog vijeća, usvojena je Odluka o dugoročnom ( 15 godina, 2 godine poček, 1,45% fiksna kamata) zaduživanju Grada Koprivnice u iznosu od 3,6 milijuna kuna u svrhu izgradnje kapitalnih objekata predviđenih Proračunom Grada Koprivnice za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Radi se o energetskoj obnovi OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ i izgradnji dječjeg vrtića u Starigradu.

Strategijom Grada Koprivnice za razdoblje od 2015. do 2020. godine i utvrđenim ciljevima i mjerama Grad se obvezao provesti akcijske mjere energetski održivog razvitka. Cilj provođenja tih mjera je izgradnja i rekonstrukcija stambenih i poslovnih objekata u Koprivnici te smanjenje potrošnje energije te dostizanje ciljeva definiranih SEAP-om. Slijedom toga, na području grada već je energetski obnovljena OŠ „Braća Radić“. Trošak obnove sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Unutar istog programa „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provođenje kapitalnog projekta energetske obnove OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“. Ugovorom su dodijeljena bespovratna sredstva od 3.520.9223,87 kuna dok su ukupno prihvatljivi troškovi određeni u iznosu od 5.7690.353,02 kune. Kreditnim zaduženjem od 2.200.000,00 kuna financira se vlastito učešće Grada Koprivnice u troškovima projekta.

Potpisom ugovora između Grada Koprivnice i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za izgradnju dječjeg vrtića u Starigradu Gradu Koprivnica dodijeljen je iznos potpore od procijenjenih 6.437.702,00 kuna. Riječ je o ugovoru koji je primjenjuje na projekte financirane iz podmjere 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo , uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  Razliku između stvarnih troškova i iznosa dodijeljene potpore Grad financira iz kreditnog zaduženja u iznosu od 1.400.000,00 kuna.

Ukupna neto vrijednost glavnice iznosi 3.600.000,00 kuna i namjenska su sredstva za financiranje troškova energetske obnove OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ i izgradnje dječjeg vrtića u Starigradu. Sredstva za otplatu glavnice kredita će se planirati u Proračunu za 2023. godinu te dalje kroz sve godine otplate. Trošak kamata procijenjen je na 467.511,98 kuna. Ukupan trošak otplate kako glavnice tako i kamata i naknada iznosi 4.081.911,98 kuna.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice