HR EN

Grad Koprivnica

Gradski vijećnici usvojili izmjenu Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu

Na današnjoj 25. sjednici Gradskog vijeća, od strane vijećnika, usvojena je izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu. Upravni odjeli Grada Koprivnice i  proračunski korisnici Grada izradili su prijedlog I. izmjena Proračuna Grada Koprivnice za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, temeljem trenutne gospodarske situacije te procjene gospodarskih  kretanja na području grada u narednom razdoblju te potpisanih ugovora o dodjeli sredstava za financiranje projekata i aktivnosti u provedbi.

Na temelju ostvarenih prihoda Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine i procjene ostvarenja do kraja godine, planirani su konsolidirani prihodi i primici za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 244.268.353,00 kune. Uz redovne i kontinuirane prihode i primitke, Grad i proračunski korisnici planirali su prihode sukladno realiziranim ugovorima i projektima, odnosno planiranim prijavama na otvorene natječaje koje nadležna ministarstva raspisuju temeljem EU sredstava odnosno provedbom nacionalnih programa.

Porezni prihodi planirani su temeljem očekivanih gospodarskih kretanja te ostvarenja tijekom godine i to na razini od 66.520.000,00 kune. Izvanredna situacija koja je zadesila gospodarstvo uslijed pandemije koronavirusom značajno je poremetila mehanizam naplate, planiranja i izvršavanja poreznih prihoda Grada kao jedinice lokalne samouprave. Naime, Vlada Republike Hrvatske je s ciljem ublažavanja negativnog efekta krize donijela niz mjera  kako bi se održala likvidnost poduzeća i održala zaposlenost. Usvojenim paketom mjera koji se u najvećoj mjeri odnosio na odgode poreznih davanja, porezni prihodi su se naplatili u osjetno manjem iznosu te se isti planiraju za 4.000.000,00 kuna manje u odnosu na postojeći plan. Također, stavka povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi je korigirana za 257.854,00 kuna na više temeljem obavijesti od strane Porezne uprave, Ministarstva financija.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice