HR EN

Grad Koprivnica

Gradski vijećnici podržali rekordno visoki proračun za 2024. godinu

U ponedjeljak, 18. prosinca 2023. godine u prostoru Gradske vijećnice održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Sjednici je prisustvovalo 16 od ukupno 19 vijećnika, a raspravljalo se o 25 točaka dnevnog reda.

Sjednica je započela prvom točkom dnevnog reda, a to su pitanja i prijedlozi.

Vijećnika Cestara zanimala je budućnost Područne škole Jagnjedovec, odnosno mogućnost njezine rekonstrukcije kao i dječje igrališta oko same škole, dok se o novoj fazi obnove Sinagoge zanimao vijećnik Fajdetić. Vijećnika Fabijanca zanimala je mogućnost postavljanja novih električnih punionica zbog sve većeg broja električnih vozila na našim prometnicama. Kakva je vjerojatnost za izgradnju novog gradskog stadiona u Koprivnici zanimala je vijećnika Milakovića, dok je vijećnik Pakasin uputio prijedlog da se razmotri situacija oko poboljšanja protoka prometa kod Osnovne škole „Braća Radić“ nakon što dođe do njezine dogradnje jer će se promet uvelike povećati. Na sva pitanja vijećnika odgovarao je gradonačelnik Mišel Jakšić.

Druga točka dnevnog reda bila je Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu koja je i prihvaćena većinom glasova vijećnika. Treća točka, II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2023. godinu, odnosno rebalans te Projekcije za 2024. i 2025. godinu prihvaćena je većinom glasova vijećnika. Većinom glasova vijećnika prihvaćena je i Odluka o sukcesivnom trošenju viška i višegodišnji plan uravnoteženja.

Nakon kratke rasprave i podnesenih amandmana od strane oporbenih vijećnika, a koji su odbijeni, većinom glasova vijećnika prihvaćen je rekordan proračun Grada Koprivnice za 2024. godinu u iznosu od 47 milijuna eura, kao i Projekcije za 2025. i 2026. godinu. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2024. godinu također je prihvaćena većinom glasova vijećnika, dok su jednoglasno prihvaćeni Program rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2024. godinu i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2024. godinu.

Jednoglasnom odlukom vijećnika podržana je Strategija razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027. i Akcijskog plana Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje 2021.-2027., zatim Odluka o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Koprivnice, jednoglasno je podržan Pravilnik o dodjeli nagrada Grada Koprivnice za postignute iznimne uspjehe na natjecanjima u sportu i znanosti, kao i Izvješće o realizaciji studentskih stipendija Grada Koprivnice za akademsku godinu 2022./2023.

Jednoglasno su donesene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Koprivnice za razdoblje od 2024. do 2027. godine, zatim Plan upravljanja gradskim nekretninama u 2024. godini, isto tako Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 6151/7 u katastarskoj općini Koprivnica, Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice u 2024. godini.

Vijećnici su jednoglasno podržali i Odluku o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Koprivnice te Odluku o izmjenama i dopunama Oduke o komunalnoj naknadi.

I posljednjih pet točaka dnevnog reda vijećnici su podržali jednoglasno, a to su: Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2023. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Koprivnice za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice, Odluka o sklapanju Sporazumnog raskida Ugovora o osnivanju prava građenja sa Sveučilištem Sjever, Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća za 2022. godinu Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine i Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice