Gradonačelnik obišao radove prve faze asfaltiranja Bilogorske ulice u naselju Bakovčica


Objavljeno: 04.12.2018 — Pregledano: 236 puta

Danas, 4. prosinca, gradonačelnik Mišel Jakšić zajedno sa suradnicima obišao je radove prve faze asfaltiranja Bilogorske ulice u naselju Bakovčica.

Zonu zahvata čini Bilogorska ulica u naselju Bakovčica, na trasi od križanja s Koprivničkom ulicom do križanja sa Školskom ulicom u duljini od cca 970 m.

Kolnička konstrukcija će se asfaltirati u širini 4,50 m sa obostranim bankinama širine u ovisnosti o topografiji terena od 0,50 m do 0,75 m.

Odvodnja oborinskih voda s kolnika riješena je gravitacijski, slobodnim padom sa otvorenim betonskim jarcima uz prometnicu. U dijelu prometnice zbog nedostatka prostora u poprečnom profilu nije moguće izvesti otvorene oborinske jarke pa će se mjestimično izvesti asfaltirani rigoli za dovod vode do otvorenih oborinskih jaraka.

Prva faza asfaitiranja obuhvaća duljinu zahvata od cca 570 m, a radovi uređenja prometnice izvodit će se i dalje svojim tokom u skladu sa vremenskim prilikama.

Druga faza asfaltiranja u duljini do kraja zahvata predvidena je na proljeće.

Vrijednost radova je 1,7 milijuna kuna.