Gradonačelnik obišao radove na uređenju Bilogorske ulice u naselju Bakovčica


Objavljeno: 28.12.2018 — Pregledano: 209 puta

Danas, 28. prosinca, gradonačelnik Mišel Jakšić zajedno sa pročelnikom Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Tomislavom Golubićem i predsjednikom Mjesnog odbora Bakovčice  Mariom Lovnički obišao je završetak radova na uređenju  prve faze asfaltiranja Bilogorske ulice u naselju Bakovčica   te radove uređenja druge faze koji će se izvodit i dalje svojim tokom u skladu sa vremenskim prilikama.

Zonu zahvata čini Bilogorska ulica u naselju Bakovčica, na trasi od križanja s Koprivničkom ulicom do križanja sa Školskom ulicom u duljini od cca 970 m.

Prva faza asfaitiranja obuhvaća duljinu zahvata od cca 570 m, dok je druga faza asfaltiranja u duljini do kraja zahvata predviđena za proljeće.

Vrijednost radova je 1,7 milijuna kuna.

Kolnička konstrukcija će se asfaltirati u širini 4,50 m sa obostranim bankinama širine u ovisnosti o topografiji terena od 0,50 m do 0,75 m.

Odvodnja oborinskih voda s kolnika riješena je gravitacijski, slobodnim padom sa otvorenim betonskim jarcima uz prometnicu. U dijelu prometnice zbog nedostatka prostora u poprečnom profilu nije moguće izvesti otvorene oborinske jarke pa će se mjestimično izvesti asfaltirani rigoli za dovod vode do otvorenih oborinskih jaraka.