HR EN

Grad Koprivnica

Grad radi na razvijanju strategije zelene infrastrukture

U utorak, 6. rujna 2022. godine u prostorijama Grada Koprivnice održale su se dvije prezentacije, Studije i strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Koprivnice i Krajobrazne osnove Grada Koprivnice.

Studiju i strategiju razvoja zelene infrastrukture Grada Koprivnice izrađuju Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i 3E projekti d.o.o. te su stručna rješenja prezentirale Mateja Leljak, mag.ing.prosp.arch. i Mirjana Miloševski Ntontos, dipl.ing.arh. iz tvrtke 3E projekti.

Krajobraznu osnovu Grada Koprivnice prezentirale su ispred tvrtke Zelena infrastruktura d.o.o., Višnja Šteko, mag. ing. prosp. arch. i Lara Bogovac, mag. ing. prosp. arch.

Navedeni dokumenti bave se analizom prirodnih karakteristika prostora te daju strategiju odnosno smjernice i moguća rješenja za uspostavu zelene infrastrukture kao strateški planirane multifunkcionalne mreže povezanih otvorenih prostora grada. Isto tako daju smjernice za uređenje, obnovu i zaštitu krajobraza. Ovi  dokumenti će biti korišteni kao stručne podloge za izradu prostornih planova.

Potreba izrade Studije i strategije razvoja zelene infrastrukture Koprivnice proizlazi i iz strateškog cilja 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost , iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030 godine kojom se zagovara upravo razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima.

Grad Koprivnica će izradom Studije i strategije zelene infrastrukture i Krajobrazne osnove, među prvima u Republici Hrvatskoj biti korak bliže ostvarenju tih ciljeva.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice