HR EN

Grad Koprivnica

GKP Komunalac, na zahtjev korisnika, počinje s izvanrednim odvozom miješanog komunalnog otpada

GKP Komunalac Koprivnica, na zahtjev korisnika, počinje s izvanrednim odvozom miješanog komunalnog otpada.

U četvrtak, 11. srpnja izvršiti će se izvanredan odvoz miješanog komunalnog otpada rajona 10 i 11, a u koji spadaju slijedeće ulice…

RAJON 10:

Proljetna, Dore Pejačević, Katarine Zrinski, Starogradska, Odvojak Rock, Magdalenska, Gorička, F. Rusana, Bajer, Omladinska, Beč, P. Svačića, Kraljice Jelene, I. Mažuranića, Mosna, M. Gupca, Franjevačka, Školska, Reberinska, Oružanska, Vijećnička, Đ. Estera, Frankopanska, Sokolska, Vinka Česija, Dr. A. Heinricha, Stari Brežanec, Novi Brežanec;

RAJON 11:

Trg dr. Bardeka, Braće Radića, M. Krleže, I. Sabolića, F. Pintarića, Đ. Sudete, N. Selaka, M. Šimeka, Ž. Selingera, A. Neimarevića, T. Čikovića, V. Vošickog, F. Mraza, Trg E. Kumičića, Z. Goloba, B. Loborec, Trg I. Pavla II, G. Vrbošića-Vrbe, M. Grafa, Trg Z. Bartl, Potočna, Sajmišna).

O rasporedu izvanrednih odvoza ostalih rajona građani će biti na vrijeme obaviješteni.

Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.,  Koprivnica, zahvaljuje se na suradnji i razumijevanju građana.

Prijam građana
bez najave

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom, 15.00-17.00

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy