GKP Komunalac, na zahtjev korisnika, počinje s izvanrednim odvozom miješanog komunalnog otpada


Objavljeno: 09.07.2019 — Pregledano: 513 puta

GKP Komunalac Koprivnica, na zahtjev korisnika, počinje s izvanrednim odvozom miješanog komunalnog otpada.

U četvrtak, 11. srpnja izvršiti će se izvanredan odvoz miješanog komunalnog otpada rajona 10 i 11, a u koji spadaju slijedeće ulice…

RAJON 10:

Proljetna, Dore Pejačević, Katarine Zrinski, Starogradska, Odvojak Rock, Magdalenska, Gorička, F. Rusana, Bajer, Omladinska, Beč, P. Svačića, Kraljice Jelene, I. Mažuranića, Mosna, M. Gupca, Franjevačka, Školska, Reberinska, Oružanska, Vijećnička, Đ. Estera, Frankopanska, Sokolska, Vinka Česija, Dr. A. Heinricha, Stari Brežanec, Novi Brežanec;

RAJON 11:

Trg dr. Bardeka, Braće Radića, M. Krleže, I. Sabolića, F. Pintarića, Đ. Sudete, N. Selaka, M. Šimeka, Ž. Selingera, A. Neimarevića, T. Čikovića, V. Vošickog, F. Mraza, Trg E. Kumičića, Z. Goloba, B. Loborec, Trg I. Pavla II, G. Vrbošića-Vrbe, M. Grafa, Trg Z. Bartl, Potočna, Sajmišna).

O rasporedu izvanrednih odvoza ostalih rajona građani će biti na vrijeme obaviješteni.

Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.,  Koprivnica, zahvaljuje se na suradnji i razumijevanju građana.