HR EN

Grad Koprivnica

EU City Calculator: novi simulacijski alat koji europskim gradovima pomaže u provedbi energetske tranzicije   

EUCityCalc projekt službeno je lansirao svoju besplatnu, otvorenu online platformu koja donosiocima odluka i ostalim dionicima u njihovim gradovima omogućuje vizualizaciju i simulaciju scenarija s niskim udjelom ugljika, kao i procjenu kompromisa povezanih s dostupnim opcijama.

Iako Europski zeleni plan i drugi alati za klimatsku politiku Europske unije teže postizanju nultih emisija stakleničkih plinova (GHG) u EU do 2050. godine, samo je nekoliko europskih gradova uspjelo provesti te obveze u precizne i opipljive planove tranzicije. Jedan od razloga za to je što gradovi često nemaju tehnologiju i znanje za razvoj i procjenu tih planova. Stoga je važno da su gradovi opremljeni alatima, informacijama i vještinama koje ih osnažuju da ostvare te ciljeve.

” Vjerujemo da su gradovi predvodnici u izazovu postizanja klimatske neutralnosti. Gradovi su srce EUCityCalca, s ambicijom poticanja transformacijskih rješenja i jačanja veza među, unutar i izvan teritorija.”- Bénédicte Weber, Voditelj projekta, Energy Cities 

Klimatske mape

Projekt EUCityCalc, financiran iz programa Horizon 2020 Europske unije, okuplja 10 pilot-gradova u različitim fazama njihove tranzicije prema klimatskoj neutralnosti kako bi ih osnažio razvoj lokalnih i inkluzivnih planova prijelaza. Kako bi im EUCityCalc projekt pomogao u oblikovanju tog puta, gradovi sada imaju pristup moćnom novom EU City Calculatoru.

Ovaj alat razvijen je kako bi gradovima diljem Europe omogućio razvoj znanstveno utemeljenih i izvedivih političkih scenarija i puteva tranzicije, ne samo u skladu s ciljevima EU do 2050. godine, već da i ti scenariji budu potkrijepljeni međusektorskim i teritorijalnim pristupom dekarbonizaciji.

Online platforma donosiocima odluka i drugim dionicima omogućuje da integriraju svoje podatke iz SECAP-a, kao i ključne socio-demografske trendove. Model koji stoji iza European City Calculatora popunjava nedostajuće podatke (energija, emisije, podaci o aktivnostima) zahvaljujući bogatoj bazi podataka na razini svake europske zemlje. Web-alat pruža javnim dužnosnicima ključan uvid u posljedice i implikacije različitih političkih izbora i investicija koje su im na raspolaganju.

European City Calculator pruža gradovima pregled različitih vrsta mjera i njihovih učinaka na smanjenje emisija, uz naznaku troškova. Gradovi mogu izgraditi vlastite scenarije za klimu i energiju, otkriti njihove učinke i usporediti ih s njihovim ciljevima za klimu i energiju. Web-alat ima za cilj europskim gradovima olakšati donošenje odluka i provedbu strategija za klimu i energiju.

“Grad može koristiti European City Calculator kako bi simulirao različite mjere, poput inicijativa javnog prijevoza i zona s niskim emisijama. Ovaj pristup omogućava gradu učinkovito identificiranje i procjenu najboljih strategija za smanjenje urbanih emisija.” – Vincent Matton, savjetnik za energiju i klimatske promjene, Climact.

Počevši od 26. veljače 2024., gradovi će imati priliku upisati se u EUCityCalc program učenja kako bi otkrili kako prikupljati podatke i koristiti alat, organizirati i voditi radionice ko-kreacije uključujući različite dionike, kao i razumjeti ključnu ulogu koju lokalne vlasti mogu aktivno odigrati u procesu nacionalne politike. Kontaktirajte nas kako biste se pridružili obuci i saznali više o projektu EUCityCalc!

 

O projektu EUCityCalc: Ovaj projekt Europske unije (Horizon 2021-2024) ima za cilj podržati gradove u razvoju i provedbi znanstveno čvrstih, detaljnih i integriranih putanja tranzicije prema klimatskoj neutralnosti. Ove putanje služit će za oblikovanje drugih scenarija politike i puta tranzicije, poput revizije Planova održive energije i akcijskih planova za klimu u okviru Povelje gradonačelnika. Tijekom ovog projekta, njegovih 10 pilot-gradova – Riga, Dijon Métropole, Mantova, Zdar, Palmela, Sesimbra, Setubal, Koprivnica, Varaždin, Virovitica – provode proces angažmana ključnih dionika na svojim teritorijima, proces usmjeren prema ključnim dionicima u lokalnim radnim skupinama, kao i dijalozima s više dionika za širu zajednicu dionika i širu javnost. Projekt je također stvorio besplatan i za korištenje jednostavan web alat za istraživanje modela koji gradovima pruža sektorski pregled temeljen na bogatoj bazi podataka prilagođenoj korištenjem SECAP podataka integriranih od strane gradova.”

 

Podaci za kontakt

Ivana Derežić
Energetski savjetnik
Regionalna energetska agencija Sjever
00385 48 289 243
ivana.derezic@rea-sjever.hr

Nikola Terzić
Suradnik za podršku poslovanju
Regionalna energetska agencija Sjever
00385 48 289 245
nikola.terzic@rea-sjever.hr

Projektni partneri:

 

   Ovaj projekt financiran je iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije – Horizon, u sklopu ugovora o dodjeli sredstava broj 101022965.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice