HR EN

Grad Koprivnica

Donesena Odluka o povećanoj socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice

Radi povećanja troškova podmirenja svakodnevnih životnih potreba, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, za prosječno 66% povećani su osnovni cenzusi za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja, pomoći u prehrani, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, korištenja usluge dadilje i prehrane u školskoj kuhinji, kao i za ostvarivanje prava na novčanu potporu za pohađanje srednje škole.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova liječenja zamjenjuje se pravom na pomoć za podmirenje troškova zdravstvenih potreba, obzirom da iskazane potrebe građana nadilaze samo liječenje i obuhvaćaju širi krug zdravstvenih potreba

Tako se iznosi pomoći za podmirenje podstanarskih najamnina prosječno povećavaju za 85%, povećani su cenzusi za ostvarivanje prava na pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći u kući za 16%, omogućeno je financiranje troškova polaženja poludnevnog ili dnevnog odgojno-obrazovno-rehabilitacijskog programa za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, u specijaliziranim ustanovama koje pružaju usluge koje ne mogu prućiti ustanove na području Grada Koprivnice, kao i iznos novčane potpore za pohađanje srednje škole koji je povećan za 25,6 %.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice