HR EN

Grad Koprivnica

Donesena Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice na okoliš

Mišel Jakšić, gradonačelnik grada Koprivnice donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice na okoliš.

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 14. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ( “Narodne novine” broj 3/17) u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice, u postupku izrade strateške procjene, gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za stratešku procjenu, kao savjetodavno stručno tijelo koje ocjenjuje cjelovitost strateške studije u odnosu na utvrđeni sadržaj strateške studije i nacrt prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice te ocjenjuje stručnu utemeljenost strateške studije.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice