HR EN

Grad Koprivnica

Civitas

CIVITAS-ova uspješna priča – Mobilnost u Koprivnici

Inicijativa CIVITAS objavila je interaktivnu e-publikaciju koja donosi primjer dobre prakse mobilnosti iz Koprivnice. Ova publikacija je dio serije e-brošura “Priče o uspjehu” u kojima se ističu gradovi čija održiva urbana mobilnost može potaknuti prenošenje i djelovanje među kolegama diljem Europe i šire.

CIVITAS je jedan od vodećih programa koji Europskoj komisiji pomaže u postizanju svojih ambicioznih ciljeva u području mobilnosti i prometa. Od svog pokretanja 2002. godine, CIVITAS je unaprijedio istraživanje i inovacije u području održive urbane mobilnosti te lokalnim vlastima omogućio da putem projekata razviju, testiraju i implementiraju niz mjera.

Sudjelovanje u projektu CIVITAS DYN@MO od 2012. do 2016. godine bio je ključan trenutak za Koprivnicu. Bio je to jedan od prvih velikih projekata koje je grad proveo te je Koprivnici otvorio mnoga vrata i ima dugotrajne učinke. U projekt su bila uključena dva grada koja uče (eng. learning cities) – od kojih je jedan bio Koprivnica – te dva vodeća (eng. leading) grada.

Projekt je Koprivnici omogućio financiranje i provedbu šest mjera mobilnosti i to razviti i usvojiti Plan održive urbane mobilnosti; postići nultu emisiju CO2 u sklopu sveučilišnog kampusa; razviti sustav javnog prijevoza; razviti nastavni plan i program održive mobilnosti na lokalnom Sveučilištu; pokrenuti sustav zajedničkog korištenja električnih automobila Grada Koprivnice te ostvariti javni prijevoz s nultim emisijama.

Kao rezultat razvoja svojih kapaciteta, Grad Koprivnica uključen je u naredne projekte čije se aktivnosti izravno nadovezuju na mjere uspostavljene tijekom projekta DYN@MO. To uključuje projekte Low-Carb, CIVITAS Prosperity, EvCC, E-Mob i Dynaxibility4CE.

E-publikacija sadržava pregled razvoja mobilnosti u Koprivnici od 2007. do danas, s posebnim osvrtom na projekt DYN@MO te donosi kratke intervjue s Nebojšom Kalanjem iz Grada Koprivnice, Lidijom Pavić-Rogošić iz ODRAZ-a (Tajnišvo mreže) te Predragom Brlekom sa Sveučilišta Sjever.

E-publikaciji pristupite OVDJE.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice