HR EN

Grad Koprivnica

ZAKLJUČAK o dodjeli na korištenje drvenih kućica za vrijeme održavanja manifestacije “Koprivnička bajka”

Na temelju točke 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13.,3/13. – pročišćeni tekst, 1/18., 2/20., 1/21.) gradonačelnik je dana 7. prosinca 2021. godine, donio

ZAKLJUČAK
o dodjeli na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga te promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacije „Koprivnička bajka“

I.

 Dodjeljuju se na korištenje drvene kučice za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga te promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacije „Koprivnička bajka“, i to slijedećim osobama:

 1. „MALU j.d.o.o.“, ugostiteljstvo,
 2. OPG „IZ RAJA“, proizvodnja i prodaja likera i rakija,
 3. IV JAN j.d.o.o., ugostiteljstvo,
 4. Kreativna udruga POKLONČEK, hobistička udruga,
 5. Nova domaća radinost „ZLATKO ŠTREFIČEK“,
 6. „CLOCK“, obrt za ugostiteljstvo,
 7.  Udruga Podravkinih i ostalih umirovljenika,  ZLATNA DOB, (članice: Božica Kadić i Katarina Majhen),
 8.  Udruga matice umirovljenika Koprivnica, (članice: Marija Vukres, Mira Topalović, Jelena Vargović),
 9. GLORY, obrt za proizvodnju i usluge,
 10. Udruga osoba s invaliditetom BOLJE SUTRA,
 11. Obrt za proizvodnju tjestenine LA MARA,
 12. STARI ZANATI, smještaj, ugostiteljstvo, proizvodnju, poljoprivredu i usluge,

a sve sukladno odredbama Javnog poziva za dodjelu na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga te promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacije „Koprivnička bajka“, KLASA: 610-02/21-01/0005, URBROJ: 2137/01-03-01/2-21-8 od 26.11.2021. godine te Prijedlogu Povjerenstva za dodjelu na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“, od 7. prosinca 2021. godine.

Javni poziv i Prijedlog iz stavka 1. ove točke, nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka.

II.

S osobama iz točke I., stavka 1.  ovog Zaključka, održat će se sastanak, a u svrhu dogovora oko podjele kućica za vrijeme trajanja manifestacije „Koprivnička bajka“.

Grad Koprivnica i osobe iz točke I., stavka 1.  ovog Zaključka će sklopiti Ugovor, a kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

KLASA: 610-02/21-01/0005
URBROJ: 2137/01-03-01/2-21-12
Koprivnica, 7.12.2021.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice