HR EN

Grad Koprivnica

Poziv za isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

Na temelju članka 6. stavka 1. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 3/17. ) pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove dana 02. studenog 2017. godine, objavljuje

POZIV
za  isticanje kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

I.

 Pokreće se postupak imenovanja članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice kao radnog tijela gradonačelnika Grada Koprivnice koje se osniva radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Koprivnice, utvrđivanja utjecaja kulturnih djelatnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost i sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njeno provođenje.

II.

Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

III.

U Kulturno vijeće Grada Koprivnice Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika imenuje ukupno pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od četiri (4) godine.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Kulturnog vijeća Grada Koprivnice biraju članovi Kulturnog vijeća Grada Koprivnice na prvoj (konstituirajućoj) sjednici.

IV.

Članovi Kulturnog vijeća Grada Koprivnice mogu biti kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture, koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

Članovi Kulturnog vijeća Grada Koprivnice ne mogu biti osobe koje imaju udio u vlasništvu ili sudjeluju u vođenju ili upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja djelovanja Kulturnog vijeća.

V.

 Pravo predlaganja kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Koprivnice imaju:

  • institucije i udruge iz područja umjetnosti i kulture.

VI.

 Kandidature za članove Kulturnog vijeća Grada Koprivnice obavezno sadrže sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidatu,
  • obrazloženje prijedloga.

Prijedlog kandidature mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kandidatura neće se uzeti u razmatranje.

VII.

Prijedlozi kandidatura  za člana Kulturnog vijeća Grada Koprivnice dostavljaju se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, s naznakom «Prijedlog kandidatura za imenovanje članova Kulturnog vijeća Grada Koprivnice», zaključno do dana 27. studenog 2017. godine.

Pročelnik:
Darko Ledinski, prof.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice