HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na provjeru znanja (pisano testiranje) za radno mjesto višeg referenta za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11,  i 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  višeg referenta za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 21.02.2023. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj  14/2023 od  08.02.2023.   godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg referenta za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice.
Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  sedam kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

28.02. (utorak) 2023. godine s početkom u 11.00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, vijećnica, soba broj 11 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.
Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice koje možete pronaći ovdje.
O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.
Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).
Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni elektroničkim putem.
Kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, dostaviti će se pisana obavijest o razlozima radi kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice