HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na provjeru znanja (pisano testiranje) za radno mjesto referent-arhivar u UO za poslove Gradskog Vijeća i opće poslove

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11,  i 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme  referenta-arhivara u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i opće poslove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 25.01.2023. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj  5/2023 od  13.01.2023.  godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenta-arhivara u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i opće poslove Grada Koprivnice.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  dvadeset (20) kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

31.01. (utorak) 2023. godine sa početkom u 11,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, vijećnica, soba broj 11 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice https://koprivnica.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni  elektroničkim putem.

Kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, dostaviti će se pisanim putem obavijest o razlozima radi kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice