HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na prethodnu provjeru znanja (pisano testiranje) za radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove Gradskog vijeća u UO za poslove Gradskog vijeća i opće poslove

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11,  i 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za poslove Gradskog vijeća u Upravnom odjelu za poslove gradskog vijeća i opće poslove Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 27.05.2024. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Narodnim novinama broj  56/2024 od  15.05.2024.   godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za poslove Gradskog vijeća u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i opće poslove Grada Koprivnice.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  šest kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati:

03.06. (ponedjeljak) 2024. godine sa početkom u 11,30 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, soba broj 11 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat povukao prijavu na natječaj ukoliko se na odazove testiranju.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na službenoj web  stranici Grada Koprivnice.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni elektronskim putem.

Kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, dostaviti će se putem pošte pisana obavijest o razlozima radi kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice