HR EN

Grad Koprivnica

Poziv na prethodnu provjeru znanja (pisano testiranje) za radno mjesto višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u UO za društvene djelatnosti

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11,  i 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 17.05.2023. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana  05.05.2023.   godine objavljen je oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka odsutne službenice na posao na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  pet kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati:

23.05. (utorak) 2023. godine sa početkom u 09,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, vijećnica, soba broj 11 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnice https://koprivnica.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-visi-strucni-suradnik-za-drustvene-djelatnosti/

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni elektroničkim putem.

Kandidatima čije prijave nisu pravodobne, uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, dostaviti će se pisana obavijest o razlozima radi kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice